Archive for Listopad, 2008

Obywatelskie nieposłuszeństwo czy dręczenie urzędów? Spojrzenie z boku

Lista dyskusyjna Królestwa Dreamlandu stała się miejscem klasycznej sytuacji, gdy sprowokowani przez awangardowego artystę v-mieszkańcy zaczęli na dużą skalę naruszać zasady netykiety obowiązujące na niej.

Oczywiście spotkało się to z reakcją oficjalnych przedstawicieli prawa obowiązującego na LD. Co ciekawsze, reakcja moderatora wywołała mocną odpowiedź, podważającą Jego autorytet. Jakby tego było mało, to sytuacja dojrzała do interwencji wymiaru ścigania, co też spotkało się z lekceważącym stosunkiem zainteresowanych.

Warto tu wspomnieć gorzką refleksję z tej LD, w której Autor wspomina podobną ze zdarzeń i przebiegu sytuację na LD Sarmacji, którą wziął za efekt pseudokulturowy o specyfice sarmackiej, a po wydarzeniach w swoim v-kraju zwątpił w ten wniosek. Trudno jest przeprowadzić analizę tak zastanawiająco szerokiego odzewu mieszkańców na niewinną w sumie prowokację artystyczną, która miała być niejako testem dla nowego moderatora listy dyskusyjnej. Widoczne jednak jest wyraźne przeciwstawienie się istniejącemu porządkowi prawnemu listy, co też oznacza odrzucenie dotychczasowej pracy nad zbiorem zasad na niej obowiązujących, zasad specyficznych, wypracowanych na niej.

Czy to był świadomy wybór? Nie wydaje się, jednak. Przesadna reakcja jest wyrazem frustracji mieszkańców królestwa, którzy są rozczarowani nikłym wykorzystaniem możliwości swojej v-ojczyzny i wyraźną stagnacją działań i pomysłów mieszkańców oraz brakiem tzw. „świeżej krwi”. Być może w ten sposób pokazują, że istniejąca struktura społeczna powoduje ten stan i chcieliby zmian, o które jednak będzie bardziej niż trudno. Zbudowana dotąd struktura społeczna z arystokracją i szlachtą, jako głównym czynnikiem aktywności społecznej powoduje, że dla nowych twarzy przebicie się jest po prostu bardzo trudne, a na pewno wymaga cierpliwej i dość żmudnej pracy. W dobie powszechnego obowiązywania hasła „żyj chwilą” taka struktura powoduje zanik zabawy na rzecz śmiertelnie poważnego traktowania swoich obowiązków i postawienia ich niejako przed v-człowiekiem, a to nie człowiek jest dla mikronacji, tylko mikronacja ma być dla człowieka spragnionego dobrej zabawy w dobrym gronie.

Reklamy

Leave a comment »

Rząd KD docenia znaczenie informacji

Rząd Królestwa Dreamlandu docenia znaczenie szerokiej informacji o swojej pracy i uruchomił Biuletyn Rządu Królewskiego Dreamlandu. Znajdziemy w nim szeroki opis działań rządowych, jak na przykład:

Kilkanaście dni temu rozpocząłem pierwsze konsultacje społeczne, związane z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Od razu pojawił się głosy, by zlikwidować taki urząd. Jednak Prezes Sądu Prowincji dr wicehrabia Shakur wspomniał informacyjnej i swoisto fundacyjnej roli RPO. Uważam, że właśnie takimi sprawami powinien zajmować się Rzecznik. Lecz to nie jedyna zmiana, która powinna nastąpić. Trzeba również zmienić … <czytaj całość>

Biuletyn ma już więcej publikacji, a zapewne tez więcej jeszcze w planie. Znaleźć go można pod tym adresem.

2 Komentarze »

Humor numer 8

Nauczycielka z leńskiej klasy kazała napisać dzieciom zdanie z wyrazem „ananas”.

Kayunia odczytuje swoje: – Ananas jest bardzo smacznym owocem.

Nauczycielka ją chwali i prosi Barta Rawicza. Ten czyta: – Ananasy uprawia się w ciepłych krajach.

Na koniec przychodzi kolej na Beninho:

– Brat kupił wczoraj kiełbasę, zjadł ją sam, A NA NAS nawet nie spojrzał!

——————————————————–

Ta sama pani pyta Beninho:

– Ile ważysz?

– W okularach czy bez?

– W okularach… 47 kilo.

– A bez?…

– Nie widzę cyferek!

———————————————————-

Michaś O`Rhada na obficie zakrapianej imprezie:

– Patrycja, po litrze to z ciebie nawet niezła laska…

– Michaś, oszalałeś?! To ja, Faron!

———————————————————-

Kronika policyjna Santiago de Metropolis

1.

W tym momencie poszkodowany Wandejczyk zażądał, aby w protokole umieścić wpis, że został zabity, a nie pobity przez Moxpinburczyka. Mimo tego oświadczenia nie może być mowy o przestępstwie morderstwa, bo Wandejczyk dalej siedzi w tym czasie na krześle!

2.

Na miejscu wypadku w Vetonii ustaliłem, że ofiarą potrącenia jest Agnes D. córka Juana, lat 9, zamieszkała w Vetonii, panna, bez zawodu i bez przynależności partyjnej {…} . Sprawcy wypadku oraz ofierze, Agnes D., lat 9, pobrano krew do badania na zawartość alkoholu!

3.

Melanie O`R. powiedziała mi ustnie, że mąż często ją bije podczas libacji po przyjeździe na wczasy do Santago de Metropolis, lecz gdyby nawet ją zabił, to i tak nie pójdzie na niego ze skargą na policję metropolitalną.

4.

Obywatel Morvanu Michał O`R. miał ranę głowy w okolicy za lewym uchem, głęboką, mocno krwawiącą, przypuszczalnie zadaną tępym narzędziem. Zapytałem, co się stało, gdzie jest sprawca? „Nic się nie stało, wyjebałem się” – odparł. Oświadczyłem, ze jestem z policji metropolitalnej, choć to było widać po mundurze, ale ofiara kazała spierdalać. Wiedziałem, że to Michał O`R. z poprzedniej interwencji wśród turystów zagranicznych.

5.

Odpoczywający twórczo w Vetonii artysta scholandzki Janusz L. oświadczył, że przez okno wyskoczył sam. Otóż będąc w swojej pracowni, usłyszał kroki na korytarzu. Zapytał, kto tam chodzi? Odpowiedziano: „Gnomy i Krasnale”. Artysta będąc w strachu, nie namyślając się długo wyskoczył z położonego na pierwszym piętrze balkonu i doznał obrażeń ciała.

6.

Rano robotnik dreamlandzki zwany w raporcie denatem pojechał do pracy w kombinacie nowalskim. Po pracy wrócił pijany, pobił żonę taboretem wrzeszcząc „dupa, dupa” i zaraz poszedł spać. Nazajutrz żona zgłosiła na posterunku, że denat nie żyje.

———————————————————-

Przychodzi dreamlandka do lekarza:

– Panie doktorze, mój mąż mnie zdradza!

– Pani powinna udać się raczej do adwokata niż do mnie!

– Kiedy mnie to bardzo boli!

———————————————————

Nasz dziennikarz dotarł do oryginalnych prac maturalnych, jakie zdawano w Scholopolis. Po przeczytaniu prac, zemdlał. Po ocuceniu pokazał, że zdający trudniejsze słowa zastępowali obrazkami!

——————————————————–

Pani nauczycielka z Lene pyta ucznia:

– Beninho, przyznaj się, kto ci odrabiał pracę domową?!

– Ja nie wiem, proszę pani, bo już wtedy spałem!

3 Komentarze »

Kultura nowalska

Z kart historii Królestwa Nowal – część 11

Praktycznie od początku istnienia v-państwowości nowalskiej największą estymą wśród mieszkańców królestwa cieszyła się działalność kulturalna, która swą rolą przewyższała przez większość czasu nawet politykę, co jest pewnego rodzaju ewenementem w v-historii mikronacyjnej.

Ogromną role w kształtowaniu świata kultury miało powołanie od razu ministerstwa kultury, które systematycznie dbało o nowe treści i nowych autorów animacji i działalności na tym polu. Już rząd tymczasowy dysponował witryną ministerstwa pod adresem internetowym, a utworzoną już 31 lipca 2006 roku, czyli w drugim miesiącu istnienia królestwa.

Tradycyjne już „falowanie” aktywności mieszkańców królestwa spowodowało, że powstał projekt strony obywatelskiej Królestwa Nowal, która zaczęła pełnić rolę portalu po jakimś czasie, a która zechciała też archiwizować wszelkie formy działań nowalczyków.

Ostatnim akordem rozwoju kultury w Nowalu jest serwis internetowy Ministerstwa Kultury Królestwa Nowal, który oddaje aktualny stan kultury, aczkolwiek już wymaga nowych nakładów pracy, gdyż powstają nowe, ambitne projekty związane z V Wyprawą Vetońską prowadzoną przez Vicekrólestwo Vetonii. Serwis zawiera działy galerii nowalskiej, kultury i sztuki, gdzie jest między innymi teatr, wszechnica literacka i serwis zabytkowego zamku królewskiego oraz dział podróży, w który wpisuje się właśnie kolejna ekspedycja vetońska. Bogactwo zbiorów Nowalskiej Wszechnicy Literackiej jest świadectwem aktywnej twórczości mieszkańców v-kraju.

Leave a comment »

Energiczne działania Vicekrólestwa Vetonii

Sprawnie i szybko Metropolis radzi sobie w nowej konfiguracji jako wicekrólestwo, gdyż w tempie ekspresowym postawiło swoją stronę internetową i rozpoczęło działania związane z V Wyprawą Vetońską, do której przygotowywało się jeszcze jako MRL!

Przebieg V Wyprawy będzie można obserwować na łamach Dzienników Armady, które w formie wydawnictwa prasowego połączonego z pamiętnikiem osobistym będą najpierw informować o Wyprawie, jako pierwszym działaniu Wielkiej Armady Vetońskiej (są już relacje!).

Jak nas poinformował admirał floty Wielkiej Armady Juan Samir che-Guevara de Vetonia, po zakończeniu misji Vetonia planowany jest wielki rejs wokół Nowalu.

Leave a comment »

Vicekrólestwo Vetonii

Metropolitańska Republika Ludowa po odkryciu swoich niewątpliwych korzeni w starożytnej kulturze Vetonii postanowiła wrócić do nich i od dnia dzisiejszego jest Vicekrólestwem Vetonii, autonomicznym v-krajem Królestwa Nowal zarządzanym przed konkwistadora i admirała floty Juana Samira el-Guevara de Vetonia, który prawdopodobnie przyjmie tytuł wicekróla. Jest to symboliczne zakończenie okresu historii Nowalu zwanego „buntem gubernatorów”.

5 Komentarzy »

RCP w Dreamlandzie

W odpowiedzi na kryzys aktywności mikronacyjnej, Rząd Królestwa Dreamlandu powołał centrum promocyjne zajmujące się szeroko pojętym marketingiem v-państwowym. Oczywiście jest to początkowa forma tej instytucji, ale sądząc po treści wypowiedzi Premiera, to powinna ona pełnić ważną rolę w życiu tej mikronacji.

KANCELARIA PREMIERA
Pałac Rady w Ekorre
dnia 22 listopada 2008 roku

Dreamlandczycy!

W dobie kryzysu najważniejszym punktem działalności
władz powinno być promowanie Królestwa, tak, aby zapewnić
mu ciągłość i dobrą przyszłość. Tak robi i mój Rząd.

W Kancelarii Premiera stworzono Rządowe Centrum Promocji.
Centrum będzie się zajmowało promocją Królestwa
zewnątrz, jak i wewnątrz. Będą ku temu służyły tradycyjnie
banery oraz ulotki, ale także inne formy promocyjne,
które zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie, gdy Centrum
się rozwinie.

Apeluję, by angażować się do współpracy z Centrum.
Od dziś na adres mailowy w Centrum można zgłaszać się
do promowania Królestwa. Praca jest nieodpłatna, ale zaręczam,
że Rząd może odpłacić się lepiej, niż za pomocą pieniędzy.

Strona internetowa jest już dostępna, lecz z powodu problemów
technicznych nie ma tam jeszcze wszystkich podstron i funkcji.

Adres strony:

http://www.dreamland.net.pl/rzad/rcp

Jeszcze raz proszę o zgłaszanie się do Centrum oraz dzielenie
się swoimi pomysłami promocyjnymi.


Z poważaniem,
(-) dr Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
Premier Rządu Królewskiego

Zadumę budzą słowa o promocji wewnątrz, a nie tylko na zewnątrz, co oznacza, że również ten kraj dotyka boleśnie słaba aktywność mieszkańców i opisywane już wcześniej na łamach Webpressu problemy ich porzuconych projektów.

Leave a comment »