Archive for Grudzień, 2010

Nowy skrijat ZFM urzęduje.

W wyniku wyborów, nowym skrijatem Zjednoczonej Federacji Mikrosławii został Daniel Saryoni. Pokrótce przypominając sylwetkę nowego rządcy Mikrosławii, jest to osoba zaangażowana głęboko w pracę państwową, wywodzi się Morińskiego Kraju Związkowego, jest też jednym z filarów-założycieli Federacji z Nowalem. Cieszy się opinia kompetentnego i przewidywalnego v-polityka, do tego jest wesołym kompanem i dobrym organizatorem. Nie jest to jego debiut na najwyższym stanowisku skrijata, ale też jest to szczególny moment, bo podjął się ambitnego zadania na czas trudny i niebezpieczny dla mikronacjonizmu, a to wymaga zwyczajnie odwagi cywilnej. Pierwszymi działaniami nowego skrijata jest porządkowanie spraw MSZ, czyli praca ambasad i kontynuacja dobrego image ZFM poza granicami. Poniżej cytowana jest treść przysięgi nowego skrijata:

Przysięga Skrijata Daniela Saryoni

Ja, Daniel Saryoni, obejmując z woli ludu urząd Skrijata Wszechsławii, przysięgam przestrzegać praw i wolności obywatelskich, stać na straży Konstytucji, piastować powierzony mi urząd mając na uwadze pomyślność obywateli, a reprezentując majestat Ojczyzny nie przynieść Jej ujmy, ani hańby.

Gloria virtuti resonat!

Nowy skrijat podjał też działania antykryzysowe, czyli ogólnonarodową dyskusję na temat metod ograniczenia skutków mniejszej aktywności wewnętrznej i zewnętrznej v-kraju. Jedną z metod mają być konsultacje on-line, czyli za pomocą chatu.
Reklamy

Comments (1) »