Archive for Październik, 2010

Dreamland po wyborach

Na forum Dreamlandu przeczytamy o wynikach wyborów do Izby poselskiej. Niepokojącym trendem w królestwie jest niewielka aktywność obywatelska, która powoduje stosunkowo niską frekwencję, a z innych danych wiadomo też, że problemem jest dopływ nowych kadr, nowych ludzi. Poniżej treść ogłoszenia:

OBWIESZCZENIE
KOMISJI WYBORCZEJ KRÓLESTWA

z dnia 24 października 2010 roku

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 25 Ustawy Federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej, Komisja Wyborcza Królestwa ogłasza wyniki wyborów do Izby Poselskiej Królestwa Dreamlandu:

I. Liczba obywateli uprawnionych do głosowania wynosiła 58. W wyborach wzięło udział 23 uprawnionych do głosowania obywateli, zatem frekwencja wyniosła 39,7%.

II. Oddano 23 ważne głosy, co stanowi 100% ogółu głosów oddanych.

III. Frekwencja w poszczególnych obwodach wyborczych została ukształtowana
następująco:
(1) w Furlandii głosowało 3 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 30,0% z 10 uprawnionych do głosowania obywateli zamieszkujących prowincję;
(2) w Luindorze głosowało 2 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 28,6% z 7 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(3) w Morlandzie głosowało 2 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 18,2% z 11 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(4) w Surmali głosowało 5 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 45,5% z 11 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(5) w Weblandzie głosowało 7 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 53,8% z 13 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(6) w Domenie Królewskiej głosowało 4 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 66,7% z 6 uprawnionych obywateli zamieszkujących Domenę Królewską.

IV.W sumie na przedstawicieli poszczególnych partii oddano następującą liczbę głosów (partia – liczba głosów – wynik procentowy):
(1) Klub Republikański – 12 głosów – 63,1%

V. Na kandydatów niezależnych oddano następującą liczbę głosów: 7 głosów, co stanowi 36,8% głosów oddanych.

VI. Oddano następującą liczbę głosów pustych: 4 głosy, co stanowi 5,2% głosów oddanych.

VII. Na kandydatów oddano następujące liczby ważnych głosów (imię i nazwisko kandydata – partia – liczba głosów):
(1) Ghardin – Klub Republikański – 5 głosów;
(2) Pablo von Neumann – niezależny – 4 głosy;
(3) Pavel Svoboda – Klub Republikański – 4 głosy;
(4) Paweł Erwin de Archien-Liberi – niezależny – 3 głosy;
(5) Mateusz Conroy Shakur – Klub Republikański – 3 głosy.

VIII. Zgodnie z art. 26 UF Ordynacja do Izby Poselskiej w zaistniałej sytuacji mandat posła przysługuje każdemu z kandydatów, na którego oddano co najmniej dwa ważne głosy, tj. wszystkim kandydującym.

IX. Do 26 października 2010 roku każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów; Prezes Sądu Prowincji ogłasza o wniesieniu skargi. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego,
(2) obywatelstwo Prowincji,
(3) zarzut,
(4) uzasadnienie.

_________________
(-) Edward Artur, RS.

Proces formowania Izby Poselskiej idzie dalej, co potwierdza następne ogłoszenie:

OBWIESZCZENIE
KOMISJI WYBORCZEJ KRÓLESTWA

z dnia 27 października 2010 roku

Wydanie zaświadczeń wybranym posłom do Izby Poselskiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej, w związku z bezskutecznym upływem ustawowego terminu na wniesienie skargi na poprawność przeprowadzenia wyborów, Komisja Wyborcza Królestwa obwieszcza o wystawieniu zaświadczeń, potwierdzających ważność wyboru na posła do Izby Poselskiej, następującym osobom:

1. Paweł Erwin de Archien-Liberi
2. Ghardin
3. Pablo von Neumann
4. Pavel Svoboda
5. Mateusz Conroy Shakur

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

II. Zaświadczenia:

—(1)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru Pawła Erwina de Archien-Liberi na posła do Izby Poselskiej.

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(2)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru Ghardina na posła do Izby Poselskiej.

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(3)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru Pablo von Neumanna na posła do Izby Poselskiej.

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(4)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru Pavla Svobody na posła do Izby Poselskiej.

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

—(5)—
ZAŚWIADCZENIE
z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja do Izby Poselskiej zaświadczam o stwierdzeniu ważności wyboru Mateusza Conroy Shakura na posła do Izby Poselskiej.

(-) prof. jur. net. Edward Artur
Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa

Kwestie programowe i ideologiczne w nowej Izbie Poselskiej są ugruntowane pewną tradycją, nie mniej jednak należy upatrywać nowych szans, gdyż Dreamland intensywnie modernizuje swoje v-życie i szuka nowych rozwiązań na zatrzymanie regresu, a nawet obrócenie go w pomyślny rozkwit.

Reklamy

Leave a comment »

Mikrosławio! Obudź się!

Dziś, w Skrijatnym Kremlu,w  Lene, obecny Skrijat Wszechsławii – Juan Samirović, przemówił do ludu. Oto treść przemówienia:

 

Bracia! Sisotry!

Towarzysze i towarzyszki!

Ojczyzna nasza, niech chwała jej wieczna będzie, wymaga restauracji! I to nie chodzi tu o przybytek z jadłem <spogląda na Karola i Pereza> Trzeba nam odnowić życie w kilku sferach sławieńskiego życia. Trzeba podsycić, bo przecież duch nasz wiecznie żywy, energię witalną z górskich źródeł, drzew i krzewów! Trzeba nam modłów do wszelkich wierzeń, o wsparcie i błogosławieństwo!

Po to też właśnie, wezwałem wszystkich dowódców na wiec, by wojsko silniejszym tworzyć i manewry zarządzać! Od dziś także, zwiększy się nasz potencjał militarny i dyplomatyczny. Nie będzie sprawy, przy której nas widać nei będzie! Z naszej, słusznej i ludowej strony, głosić będziemy na cały v-świat!

Wobec wszędobylskiego marazmu i panoszenia się monarchii, stanowczo musimy pokazać nie tylko nasze istnienie, ale i siłę!

Niech sztandary regionów i Mikrosławii zawisną na najwyższych masztach! Niech każdy obywatel naszej federacji, nie wstydzi i obawia się użytkowania symboli narodowych!

Wzywam także ludzi sztuki, kraju całego, do otwierania galerii i muzeów. do kreowania wystaw i spotkań poetyckich. Do tworzenia kołek historycznych i szkoleń retoryki!

I dlatego zwracams ię do Was..

http://www.youtube.com/watch?v=dv8TaCpoauk

 

W czasie przemówienia, odbyła się także parada wojskowa.  Działania te, nie mniej nie więcej, to zryw w kierunku znacznego ożywienia życia wojskowego w kraju, a także rozpoczęcie boju o ożywienie kultury krajowej.

Comments (1) »

Łączyć czy nie?

Dość nieoczekiwane projekty unitaryzacji całych części mikroświata zjawiły się na forum Mikrosławii, jak grom z jasnego nieba. Dyskutowane projekty zakładają połączenie ZFM z Okoczią i Natanią, również RTiS oraz Winkowie zainteresowali się tymi projektami. Tradycyjnie, jak to przy nowej inicjatywie, jest pewna gorączkowość czynu, ale nie brakuje także głosów rozsądku. Różnorodność kulturowa wymienionych v-krajów gwarantuje, że nie będzie wcale łatwo. Nie mniej jednak trzeba z aprobatą przyjąć samą inicjatywę, bo ona opiera się na sprawdzonym procesie integracyjnym Morinii i Nowalu do Zjednoczonej Federacji Mikrosławii, procesie nie tylko udanym, ale wręcz przeprowadzonym z sukcesem! Czy możliwe jest to na szerszą skalę? Owszem, ale na pewno nie w oparciu i ideologię UE, która mówiąc najłagodniej, jest propagatorem najsilniejszych w niej i ich klubem, co Unia Mikrooceanii próbowała już zrealizować w wirtualu i co upadło wraz z rozpoznaniem charakteru gry. Tylko unitaryzacja i absolutna równość są w stanie poprowadzić integrację nowo dyskutowaną, ale czy do tego dojdzie, to czas pokaże, dzisiaj rokowania są co najwyżej na trzydzieści procent.

4 Komentarze »

Kolekcja Jesienna Mikroslavia 2010

Fabryka Włókiennicza im. Olafa I Galindyjskiego zaprezentowała kolekcję jesienną. W niej uwagę redakcji przykuły proponowane kreacje na wyjście do Karczmy Lene dla eleganckich pań, zaprezentowane oczywiście przy barze karczemnym!

Warto też zwrócić uwagę na kreację dla „wielkiego wyjścia”

Jak i na inne propozycje kreatorki Fabryki, pani Elly Harlsson! (w opinii paparazzich jest ona wielką divą!)

4 Komentarze »

Skostnienie wirtuala?

Obserwowany trend zachowawczy w mikronacjach oprócz pozytywnych stron trwałej kontynuacji i budowy tradycji państwowych, ma także swoje negatywne strony. Starym wyjadaczom nowinki wydają się wywracaniem ich świata wirtualnego na nice. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że nawet gwałtowny w przebiegu proces zmian ostatecznie bywa okiełznany i ujarzmiony do obowiązującego standardu. Czyli praktycznie biorąc, Piotr Mikołaj wychował całe pokolenie mikronacyjne na swój obraz i podobieństwo, a wraz z jego odejściem, załamał się świat iluzji zbudowany wokół Jego osoby. Proszę wybaczyć przykład Księcia, ale jest on najbardziej charakterystycznym przypadkiem problemu konserwatyzmu mikronacyjnego. Nawet c-k władca nie jest tak konserwatywny, jak przeciętny produkt spod ręki PMK! Czy to skostnienie wirtuala? No niekoniecznie aż tak, ale konserwatyzm jest widoczny ewidentnie w poczynaniach trwałych bywalców wirtuala, obojętnie czy deklarują się po lewej stronie sceny politycznej, czy centrum lub prawej. Dlatego nie jest bezzasadne pytanie o nowy narybek, bo liczne instytucje państwowe od razu go kreują, tylko na jaki wzór?

Leave a comment »

Rozrywkowość ZFM

Najlepszym spoiwem dla ludności Zjednoczonej Federacji Mikrosławii okazała się ich chęć i umiłowanie rozrywek wszelakich. Słynna już Karczma Lene i cały szereg podobnych inicjatyw w Nowalu i Morinii zapewniają pełne wyluzowanie wszystkim chętnym do odpoczynku od szarej codzienności reala, a do tego dają autentyczną zabawę wirtualną. W ZFM nawet powołane zostały specjalne miejscowości zapewniające tylko i wyłącznie rozrywki i nieźle prosperują. Czysta zabawa ma też swoje cienie, bo Mikrosławianie poważne tematy traktują… mało poważnie 🙂 No ale taka już jest atmosfera, nieformalna i luzacka i tak pozostanie raczej!

Leave a comment »

I po urlopie

Czas wziąć się za robotę po urlopie!

Najciekawszym chyba pomysłem aktualnym jest propozycja zorganizowania Międzynarodowego Forum Mikronacji, czyli panelu dyskusyjnego na zasadzie konferencji naukowej w terminie dwóch dni realnych. Proponowany termin do 30-31 października, a organizatorem byłby Jens Harlsson z ZFM. Więcej o tym podaje serwis v-życiowy Mikrosławii, czyli forum.

5 Komentarzy »