Archive for Mikrooceania

Magia liczb, czyli napinki w v-świecie

Ciekawa jest mania przesadzonych liczb w v-świecie. Pewne poważne wydawnictwo prasowe na przykład podaje dokładnie 1629 „uchodźców” politycznych składających wniosek o azyl polityczny na umownym posterunku granicznym, umownej granicy w także umownym wirtualu! Z kolei inne wydawnictwo prasowe z bakterią w tytule wyszydza czasami tego typu zagrania, ale że ostatnio bardzo spoważniało, to takich kwiatków nie dostrzega 🙂 A ich nie brak. Weźmy prostą niby sprawę powierzchni v-krajów. Wielkości fizyczne wydają się nieodzowne dla podkreślenia czyjejś „potęgi”, ale chyba najlepszą z nich jest zwyczajny rejestr uczestników….

fencer

Leave a comment »

Mikrosławia na Nowalu

Forum nowalskie będące ziemią Mikrosławieńską zaczyna ściągać uwagę potencjalnych mieszkańców. I to jest bardzo dobre. Przykre doświadczenia z botami i innymi metodami paskudzenia na forum mikrosławieńskim spowodowały, że nowalskie ma podwyższony alert. Oznacza to, że po rejestracji trzeba poczekać na dostępnego admina, który po weryfikacji nowego konta tworzonego przez potencjalnego mieszkańca je aktywuje. Dlatego administracja forum prosi o wyrozumiałość, gdy trzeba jakiś czas poczekać na możliwość wypowiedzi na ziemi nowalskiej! To wynika z dbałości o zachowanie tej i każdej innej wypowiedzi bez doprowadzenia do sytuacji, gdy wysiłek rozmowy, dyskusji, czy działania znika z powodu czyjejś złośliwej działalności.

fencer

Comments (1) »

Ciekawa sprawa

Kolejna zmiana na tronie Federacji Al Rajn. Sułtan Malik-al-Mulk zakończył swoje urzędowanie i zdał tron Następcy. Ciekawa sprawa, gdyż w krótkim czasie jest to kolejna zmiana na najwyższym szczeblu Federacji. Jedno z czterech najbardziej stabilnych v-państw zaczyna popadać w chaos częstych zmian u sterów rządów? Równie ciekawe są podkreślenia mediów Federacji, że główną osią zainteresowania sułtana-seniora (bo już tak należy mówić o Jego Wysokości) jest… sport mikronacyjny. Czytając w innych miejscach opisy ankiety popularności przeprowadzonej w Federacji, nietrudno zauważyć, że popularność byłego władcy z tą dziedziną v-życia była ściśle związana. Dokąd zmierza ruch mikronacyjny, gdy polityka blednie na tle sportu?

flibustier1

Leave a comment »

Ha hmmm

kolo_lowieckie002Echo Aralii zamyka podwoje, a jego twórca Eric Monde opuszcza mikroświat! Niefajnie….

2 komentarze »

Matki Boskiej Zielnej

Święto w okresie wakacji, niemal w połowie roku, oparte o stare wierzenia dotyczące cyklu plonowania ziemi, okresu żniwnego i pracy na roli. Powiązanie tak ważnego święta z Matką Zbawiciela jest czymś najbardziej naturalnym i zgodnym z Jej rolą wśród chrześcijan – żołnierzy Chrytusa. To On sam powierzył swoich przyjaciół i ich sprawy Jej opiece. Charakterystyczną cechą porównywania święta plonów do brzemiennej kobiety jest to, że w obydwu przypadkach oczekuje się czegoś dobrego, czy to w kontynuacji życia przy pomyślnych plonach, czy kontynuacji człowieczej pielgrzymki, poprzez nowe pokolenia. Dziwne te pełne zadumy święto w połowie roku. Szczęść Boże!

Wirtualna Parafia pw. Rafała archanioła

w Nowalu.

Leave a comment »

Nauka w publikatorze KD

Naukowe podejście do zagadnień mikronacjonalizmu? Dlaczego by nie? Sriptores Dreamlandis właśnie takie proponuje i trzeba przyznać, robi to z ogromnym wdziękiem. Redakcję SOKN zafrapował czwarty artykuł zatytułowany – O roszczeniu do prawdy w sytuacjach komunikacyjnych mikronacji

Poniżej obszerny fragment publikacji, a całość na stronie kwartalnika.

Wszelkie działanie w państwie wirtualnym ma charakter komunikacyjny, albo przynajmniej ma na celu przygotowanie przyszłej sytuacji komunikacyjnej. Musimy uzgodnić Dreamland, zanim dowiemy się, jaki on jest – tak samo, jak na przykład Sarmaci muszą osiągnąć porozumienie co do tego, czym jest Sarmacja. Na tym się jednak nie kończy. My sami, jako Dreamlandczycy czy Sarmaci, podlegamy tej procedurze. Edward Krieg jako Dreamlandczyk w istocie nie istnieje dopóty, dopóki nie przedstawi się innym i nie zostanie przez nich uznany – czy jako „polityk”, czy jako „wykładowca”, czy jako, powiedzmy, „szkodnik” albo „wichrzyciel”, to już bez znaczenia. Osoba wirtualna rodzi się i kontynuuje swoje istnienie w oczach innych.
Powyższe uwagi nie są niczym nowym i zaskakującym – wydaje mi się, że wręcz przeciwnie: one już nawet intuicyjnie wypływają z naszego mikroświatowego doświadczenia.

Działaniem komunikacyjnym będziemy nazywali takie działanie, które dąży do osiągnięcia intersubiektywnego porozumienia. Medium, które pozwala nam na porozumiewanie się jest język; istnieją przy tym różne konkretne formy takiej komunikacji. Dla przykładu możemy podać wykład czy artykuł prasowy jako formy, w których jeden mówiący podmiot komunikuje się co do zasady jednostronnie z biernymi słuchaczami/czytelnikami, przeciwstawiając im na przykład dyskusję czy negocjacje, w których pewna liczba jednostek uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej w taki sposób, że aktywnie wymieniają poglądy, licząc zwykle na osiągnięcie jakiegoś rezultatu

2 komentarze »

Ciekawe wydarzenie mikronacyjne

Na forum Dreamlandu przeczytamy o ciekawej inicjatywie, jak zwykle pochodzącej od najsilniejszych w świecie wirtualnym:

Koło Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka funkcjonujące na Wydziale Prawa UŁ organizuje konferencję naukową z cyklu Państwo a Naród. Będzie ona poświęcona tematyce państw wirtualnych i odbędzie się 8 marca w Łodzi, w sali Rady Wydziału WPiA UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12

Dyskusja odbędzie się w czterech panelach:
1. Czym są mikronacje, czyli zagadnienia wstępne.
2. Wymiar społeczny mikronacji (wychowanie obywatelskie, mikronacje jako zajwisko socjologiczne).
3. Specyfika prawa w mikronacjach.
4. Roszczenia o suwerenność realową wysuwane przez mikronacje zagraniczne.

Zainteresowanych wygłoszeniem referatu proszę o określenie się najpóźniej do 9 lutego i o przesłanie samego referatu najpóźniej do 23 lutego.
Kontakt: marwil90@wp.pl

tamże przeczytamy też informację

Przypominam, że termin zgłaszania się do czynnego udziału upływa 9 lutego. Jeżeli będziemy zawczasu wiedzieli, ilu prelegentów się spodziewać, będziemy mogli zwrócić przynajmniej część kosztów podróży i przywitać poczęstunkiem. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres sknpc.ul@gmail.com a w wiadomości podać:

1. Realne imię i nazwisko.
2. Imię i funkcja mikronacyjne (do promocji ;) )
3. Panel.
4. Stopień naukowy/zawodowy albo rok studiów.

Dreamland ma zamiar reprezentować tam hr. Etherard de Godwin z referatem: „Problematyka gospodarki wirtualnej” w panelu społecznym.

Leave a comment »