Archive for Październik, 2015

Dawne historie

Konflikt wewnętrzny w Królestwie Nowal doprowadził do prawdziwej polaryzacji postaw mieszkańców. Wyspa Nowalska podzieliła się na dwa kraje i wyglądało no to, że nie ma powrotu do jedności. Jednak spokojna i cierpliwa mediacja zapobiegła trwałemu podziałowi i Nowal wszedł do Zjednoczonej Federacji Mikrosławii, jako jednolite państwo o ustroju federacyjnym z zależnym terytorium Tortugi. W sumie ostra chwilami polaryzacja dała potem mocne podstawy do funkcjonowania całego ZFM, gdyż nauczyła mieszkańców wzajemnego szacunku i uznania dla prawa odmiennych poglądów.

tortuga

Reklamy

Leave a comment »