Archive for Październik, 2009

Morvańska zmiana!

Od połowy października Wolna Republika Morvan jest zarządzana przez Lady Protektor, którą jest JE Melanie O’Rhada z tytułem wicehrabiny.

Cóż to oznacza dla v-świata, dla Pollina?

Zmian jest kilka, pierwsza, zauważalna od razu, to zmiana stylu! Zasłużony i wielce czcigodny Michał O’Rhada poprzednik Lady Protektor był człowiekiem wychowanym w sarmackim stylu życia i Sarmatą niejako z przekonania mimo odrzucania przez Niego takich sugestii, co przekładało się na widoczne dla otoczenia sposoby pracy.

Lady Melanie nie ma zamiaru kontynuować tego trendu w żadnym poziomie v-życia Morwanu. Pierwszym elementem, z którym rozprawiła się zdecydowanie w swoim ekspose, to sprawa parlamentarna. Wcale nie zależy jej na istnieniu rozwiązań na wielką skalę i reprezentatywność ludności na tym szczeblu uzależnia od aktywności mieszkańców, sztywne przepisy zawieszając na kołku i dając pole do swobodnej pracy dla tych, co chcą coś czynić. W polityce zagranicznej, po przyjrzeniu się trudnej kwestii ułożenia stosunków z Księstwem Sarmacji, w których ważną kwestią są sprawy terytorialne, Lady Melanie zauważyła wielki dysonans chęci do efektów! I mówi otwarcie, koniec z rozmowami, to nie ma sensu! Wreszcie sprawy wewnętrzne, a i tu Lady Melanie potrafiła zaskoczyć! Słowa nie ma o promocji, pozyskiwaniu nowych mieszkańców i tym podobnych. Znamienne są Jej słowa w odpowiedzi do krytyki takiego stanowiska na łamach Morbhan Aralt:

Sprawy promocji nie poruszyłam celowo – jak wspomniałam w expose, nie zamierzam narzucać nikomu żadnych działań. Jeśli będzie… <czytaj całość>

Jak widać z tego krótkiego szkicu politycznego, WRM ma nową władzę świadomą swojej misji i dzisiaj można zauważyć mocne akcenty jej nowego stylu prowadzącego do wcielenia nowoczesnej doktryny v-państwowej, co postawi Morvan w szeregu najnowocześniejszych mikronacji.

4 Komentarze »

Słowo na Święto Reformacji

31 października 1517 roku augustianin ks. dr Marcin Luter swoimi tezami rozpoczął istnienie Kościoła Ewangelickiego w Kościele Powszechnym założonym przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa w jego misji zbawienia dającej początek naszej ery!

Czymże dla v-świata jest przypomnienie o Reformacji? Dlaczego Parafia Wirtualna pw. Rafała Archanioła zwraca uwagę właśnie na te święto?

Powodów jest kilka, ale jeden z nich zwraca szczególną uwagę, ksiądz doktor Marcin Luter wywiesił swoje tezy w trosce o Kościół. Dzisiaj, w perspektywie dnia współczesnego, wydaje się niepotrzebną taka ostra i zdecydowana reakcja na nadużycia. Dzisiaj zapewne doszlibyśmy do konsensusu drogami negocjacyjnymi i żadnej reformacji by nie było! Dlatego w innym zupełnie świetle możemy spojrzeć na nasze czasy! Popatrzmy za zasady postępu ludzkości, które wbrew pozorom nie określa nowoczesny czołg, czy atomowy okręt podwodny, albo krążownik zdolny zestrzelić statek kosmiczny, ale przejście człowieka z wojownika do negocjatora! Współczesny człowiek jest ucywilizowany wtedy, gdy potrafi negocjować i wyrzeka się użycia przemocy względem osób o innych poglądach!

No tak, a gdzie odniesienie do v-życia? Czy Parafia Nowalska kolejny raz chce wzniecić rzekomą awanturę, jak to było z litanią za v-zmarłych, czy Kadish mikronacyjnym? Otóż jest odniesienie i to bardzo ważne! Mikronacje, całe istnienie Pollina jest efektem wysokiej kultury cywilizacyjnej uczestników v-życia! Na przykładzie Zjednoczonej Federacji Mikrosławii można przekonać się, że budowanie może być oparte tylko i wyłącznie na wzajemnym poszanowaniu i tolerancji dla poglądów odmiennych od naszych! Więc wydaje się słusznym stawianie znaku równości między tolerancją, a cywilizacją. Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy dar Święta Reformacji, które pozwala nam spojrzeń z właściwego dystansu na v-życie i naszą codzienną aktywność mikronacyjną, szczęść Wam Boże bracia Ewangelicy!

na 492 Święto Reformacji

wirtualna Parafia pw. Rafała Archanioła

Leave a comment »

Z wizytą w Luindorze

SOKN Webpress jest zainteresowany też innymi v-państwami na Pollinie (nazwa polskiego v-świata) i dzisiaj zagląda na strony Księstwa Luindoru jednego z krajów Królestwa Dreamlandu znanego nam wszystkim jako najstarszy, czynny v-kraj polskojęzyczny. Tym razem uwagę naszej agencji zwrócił anons o odzyskaniu fundamentalnego dzieła luindorskiego, dzieła literackiego w ten sposób anonsowanego na witrynie księstwa:

Opowieści Kostromskie, źródło naszej kultury, to zbiór podań o początku świata, a także o początkach człowieka, o jego losach i powołaniu. Opowieści spisano trzy tysiące lat temu w nieznanym dotąd języku. Ich przetłumaczenie zajęło całe pół roku. To tłumaczenie jest maksymalnie pozbawione archaizmów, lecz i tak jest niekiedy trudne do odebrania. Potrzebna do tego jest refleksja i zastanowienie nad swoim życiem.

Nieco przygaszona gwiazda Dreamlandu jednak nie zamierza przestać świecić i wydaje się warta polecenia lektura tej księgi:

Było to parę lat temu w grudniu.
Pewien wędrowiec przemierzał tereny niedostępnej
Kostromii. Odczuwszy zmęczenie, postanowił odpocząć przy pewnym jeziorze.
Gdy usiadł na jego brzegu ujrzał rzecz dziwną, niespotykaną w tej okolicy.
Koło jeziora wznosił się kamienny krąg, w środku którego stał wielki głaz. Po odsunięciu głazu
wędrowcu ukazał się widok jeszcze bardziej niezwykły – zapisane zwoje. Wędrowiec postanowił się przetłumaczyć.
Udało mu się. Odkrył dzieło, które zwało się…

Opowieści Kostromskie

Początkiem był Concebir. Wielki bóg, którego nie było. Był bogiem nicości, nic poza nim nie było.
Niewidzialny, bez ciała, bez serca, bez uczuć. Tylko on trwał wśród niczego. Bo sam był niczym.
I wtedy stała się rzecz najważniejsza dla całego istnienia – Concebir chciał żyć.
Chciał stworzyć miejsce, w którym miałby żyć, chciał przybrać ciało.
Chciał mieć prawdziwą duszę, która teraz w nim się rodziła. Lecz nie mógł nic zrobić. Bo nie istniał wtedy czas.
Bez czasu nicość była nadal nicością bo nic jej nie wypełniało.
I wtedy Concebir stworzył swego… <czytaj całość>

Dzieło jest utrzymane w konwencji typowej w mikronacjach, ale ma swój niepowtarzalny koloryt.

Leave a comment »

Przegląd Wszechsławii nombre 2

Sabor Wszechsławii stanął przed kolejną decyzją, tym razem Rotria zaproponowała konkordat, co oznacza uznanie istnienia Państwa Kościelnego w mikronacjach, ale po prawdzie, to już je wszyscy dawno uznali i sprawa podpisu Skrijata wydaje się być tylko teoretycznym wymogiem konsultacji krajowych, a konkordat raczej zawarty zostanie.

Z satysfakcją trzeba podkreślić, że posuwają się też do przodu prace nad traktatem ze Skarlandem, a prowadzone rozmowy są świadectwem umiarkowania obydwu stron, co dobrze wróży dalszej współpracy.

Problemem rozważanym i zauważalnym jest kwestia udziału w życiu Mikrosławii jej obywateli i mieszkańców. Problem aktywności niektórzy proponują rozwiązywać dość radykalnie 😀 (wpier***, zabrać faje, etc, etc), co budzi sporą wesołość pozostałych!

Uprad Obywatelji, czyli urząd obywatelski przygotowuje wielką reformę administracyjną! Ujjj, będzie biurokracja, oj będzie 😀 Unitaryzm v-państwa jednak jest ciekawym pomysłem na funkcjonowanie w przyszłości, bo o tej w sumie mowa! Pytaniem tylko jest, czy Skrijat chce zaproponować v-państwo scentralizowane, czy odwrotnie, zdecentralizowane.

W Karczmie Lene tradycyjnie konkurs słów, nawet był ślepy zaułek, ale nie tak całkiem ślepy! Wspomniane opijanie nominacji Juana na koordynatora UM zostało moooocno rozciągnięte po przybyciu Artura do Karczmy, gdy „<faja i kufel raz za razem>” się zaczęły 😀

W Nowym Galindionie w Domu Kultury Morinos na pierwszym, najbardziej aktywnym piętrze przy okazji znanej już nam dysputy o wierszu Leśmiana mieszkańcy Mikrosławii pokazują swój szacunek dla kultury Sumerów, którzy są kodyfikatorami i twórcami kodeksów nowożytnych leżących u podstaw współczesnych kultur i religii, nawet można powiedzieć, że cywilizacje europejskie, azjatyckie i afrykańskie są z jednego pnia z nimi.

Uprad Armijnych Spraw (MON) publikuje wynik ostatnich prac 49 Pułku Specjalnego:


Archeologom udało się wybić dziurę w ścianie i dostać się na niższy poziom. Na poziomie U1 odkryto niewielkich rozmiarów granitowy kromlech (kamienny krąg), a w jego „wnętrzu” pod podłogą pogrzebane ludzkie zwłoki, prawdopodobnie należące najwyższego kapłana. Wyznawcy tego kultu wierzyli w życie pozagrobowe, sądzili że dusza człowieka pochowanego wewnątrz kromlechu zostanie od razu przeniesiona do świata bogów, podczas gdy dusze innych zmarłych mogły liczyć tylko na życie w świecie zmarłych.

serwis informacyjny Radia Pirates z Lene

2 Komentarze »

Cicha rocznica

We wrześniu minął cichutko rok czasu działania agencji prasowej SOKN Webpress posadowionej na domenie prasowej wordpress.com! Nie było fanfar, nie było napinki z osiągnięć, nic w sumie nie było z okazji rocznicy. Za to dzisiaj czytelnikom prezentujemy podsumowanie dokonań agencji prasowo-informacyjnej.

Z dwóch autorów wpisów glosmetropolis zrealizował 32 notatki prasowe i informacyjne, sokn 242. Wpisy te spotkały się z odzewem 461 komentarzy.

Miesiącem o najwyższej oglądalności witryny był listopad 2008 roku, gdy wpisy przeczytało łącznie 1150 czytelników, w roku 2009 najwyższy wskaźnik oglądalności zanotował dotąd lipiec z wynikiem 919 oglądających!

Łączna suma odwiedzin to 8 787, a dzień o największym natężeniu wizyt to niedziela, 1 luty 2009, gdy czytało newsy 161 ludzi.

Wiadomości są zamieszczane w ośmiu różnych kategoriach, ale niekoniecznie tematycznych, jak na przykład sport mikronacyjny też istniejący, jako kategoria newsów.

Na witrynę wykonano 75 ataków spamerskich.

Autorzy

3 Komentarze »

Przegląd Wszechsławii no 1

Nowy obywatel, to filip_caykovsky 😀 przybyły i wyniesiony do godności obywatela 26 października! Sława, jak to się woła w Mikrosławii!

Tym samym aktualnie stan ludności Federacji Mikrosławii jest następujący:

„Aktywni Obywatele:

* Arthur Heinrich von Schwarz-Saryoni
* Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni
* Filip Cajkovsky
* Grzegorz von Kirchof
* Juan Samir el-Guevara de Vetonia
* Karol Keane
* Mateusz Spokojny-Szkwał Drozdowski

Nieaktywni Obywatele:

* Ahmed al Salein
* Alexiej Kordaczowy
* Barry Drewmore
* Beninho Augusto Ribeiro da Silva
* Carlos Niżniowski
* Harry Potter
* Jędrzej Max
* Johnous Witheroutis
* Kaya Gorawska
* Kris Chest
* Mateusz Janyszek
* Matt Zdolny
* Nachrow Cypulski
* Natalia Piranha
* Vladislaw Onorowow
* Vyatscheslav Yevseeyev

Mieszkańcy:

* Krzysztof Hap”

(cytat za Forum Zjednoczonej Federacji Mikrosławii)

Sabor Wszechsławii (Parlament krajowy) wyraził wolę, aby Juan Samir el-Guevara de Vetonia oraz Arthur Heinrich von Schwarz reprezentowali Zjednoczoną Federację Mikrosławii w Parlamencie Unii Mikrooceanii!

Również w Saborze Wszechsławii trwa dyskusja nad trudnym tematem traktatu ze Skarlandem, nad którym ciążą zaszłości z historii wzajemnych stosunków.

Polchat nosi od pewnego czasu mikrosławiański chat http://s1.polchat.pl/chat.php?_room=Mikroslawia

W Karczmie Leńskiej opity został wybór Juana Samira na koordynatora UM! Gratulujemy!


Bardzo popularne są wśród bywalców Karczmy rozrywki umysłowe, ostatnio króluje gra „ostatnia litera”.

W Nowym Galindionie w Domu Kultury „Morinos” na pierwszym piętrze
w kąciku artystycznym Daniel Saryoni wywołał ożywioną dyskusję nad utworem Leśmiana „Dziewczyna”!

Mikrosławia reprezentowana jest też w MyMiniCity!

Uprad sportu, czyli ministerstwo sportu aktualnie zajmuje się intensywnie narodowym teamem oprócz pasjonujących rozgrywek Primiera Confederation. Nowy obywatel Filip Caykovsky próbuje też uruchomić ligę krajową na cornerkicksie!

Wyciszony nad miarę dział forum „Kościół Rotryjski” ożywił się ostatnimi dniami i donosi o nowych wydarzeniach w życiu tej wspólnoty państwowo-kościelnej (na wzór historycznego Państwa Vatykan). Informacją niezbyt ciekawą jest rezygnacja Rotrii z nauczania lokalnego na rzecz centralizacji i zmonopolizowania możliwości nauki religijnej do Jej forum krajowego, zaś ciekawszym wydarzeniem jest zapowiedź przedstawiciela tego państwa wyznaniowego o udzielaniu wszelkich odpowiedzi na forum mikrosławieńskim.

serwis informacyjny Radia Pirates z Lene

3 Komentarze »

Primera Confederacion – kolejka 9

Po dość długiej przerwie, powracamy do relacji z rozgrywek piłkarskich PC Extraligii oraz Microdivision 1.

Z pewnością największym zainteresowaniem kibiców, zainteresowanych PC Extraligą, cieszył się mecz ZKS Cavera VKS Armada Vetonia. Mecz był o tyle ciekawy, iż drużyny te od dłuższego czasu toczą bój o pogoń za mistrzem PCE – Omegą Moarrac i walką o tytuł wicemistrza. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 i zmienił nieco tabelę. Oto pozostałe wyniki 9 kolejki PCE:

2009-10-25 ZKS Cavera VKS Armada Vetonia 4 – 2 (0 – 1)
2009-10-25 Valencia CF Arsenal Gdansk 0 – 2 (0 – 1)
2009-10-25 Pogon Lwów Omega Moarrac 0 – 4 (0 – 2)
2009-10-25 KS Korona Bialystok KS Sarandas 1 – 0 (0 – 0)

Na zapleczu – Microdivison 1, jedynym emocjonującym meczem było spotkanie drużyny Mors Kunovf i Mikrolawii Lene. Mecz, po wyrównanej walce zakończył się wynikiem 3-2. W lidze niepodzielnie panuje Biohazard Winktown, oraz drępczący im po piętach GNP. Oto wyniki kolejki:

Ostatnia runda

2009-10-25 Paris St.-Germain FC GNP International 0 – 3 (0 – 0)
2009-10-25 Biohazard Winktown Olympique Marsylia 5 – 1 (2 – 0)
2009-10-25 Eskimos Klaskik Pirates Lene 5 – 0 (4 – 0)
2009-10-25 Mors Kunovf Mikroslavia Lene 3 – 2 (3 – 0)

Korzystając z okazji, gratulujemy zwycięstwa w Pucharze Przyjaźni, drużynie Biohazard Winktown. W finale, drużyna ta pokonała 5;4 GNP.

Tabela PCE:

Miejsce Druzyna MR W R N Bramki Róznica M
1
Omega Moarrac
9 8 1 0 35 – 2 33 25
2
ZKS Cavera
9 6 1 2 27 – 13 14 19
3
VKS Armada Vetonia
9 5 2 2 19 – 8 11 17
4
Arsenal Gdansk
9 5 1 3 15 – 13 2 16
5
Valencia CF
9 4 0 5 6 – 11 -5 12
6
Pogon Lwów
9 2 1 6 6 – 15 -9 7
7
KS Korona Bialystok
9 2 1 6 5 – 30 -25 7
8
KS Sarandas
9 0 1 8 2 – 23 -21 1

Tabela Microdivision 1:

Miejsce Druzyna MR W R N Bramki Róznica M
1
Biohazard Winktown
9 8 1 0 34 – 6 28 25
2
GNP International
9 7 1 1 31 – 13 18 22
3
Eskimos Klaskik
9 6 0 3 25 – 14 11 18
4
Paris St.-Germain FC
9 5 0 4 22 – 19 3 15
5
Mors Kunovf
9 3 1 5 16 – 19 -3 10
6
Mikroslavia Lene
9 2 0 7 13 – 23 -10 6
7
Pirates Lene
9 2 0 7 8 – 34 -26 6
8
Olympique Marsylia
9 1 1 7 6 – 27 -21 4

2 Komentarze »