Archive for Czerwiec, 2011

Ożywienie początku wakacji

Tradycyjnie już na początek wakacji zaczyna się wielkie ożywienie wirtualnych. Zanim zaczną zajmować się planami wakacyjnymi dostrzegają raptownie, że wiele rzeczy w roku szkolnym i akademickim odłożyli na moment „po zakończeniu roku”, więc z miejsca ruszają do akcji, jak tylko zakończą wpisy, zaliczenia, egzaminy, otrzymają świadectwa etc. 🙂

Złoty okres mikronacyjny trwa niestety z reguły tylko kilka lub nawet parę tygodni, bo potem do głosu zaczynają dochodzić plany wakacyjne. Ale właśnie o te plany idzie! Bo dla części Wirtualnych, to właśnie mikronacjonizm jest planem wakacyjnym! Nie każdy przecież uważa za pożytecznie spędzony czas godziny pławienia się na słońcu i nicnierobienie wakacyjne 😀 Część osób w wakacje szuka oddechu zajmując się rozrywkami mikronacyjnymi i to jest element tradycji wirtualnej, że w wakacje pojawiają się znikąd nowi ludzie, działają jakiś czas i potem czasami znikają na zawsze. Czy to źle? Niekoniecznie, bo można to nazwać naturalnym zjawiskiem społecznym. Dobrowolność w mikronacjach powoduje, że brak takich zjawisk byłby sygnałem, że jest to nisza mało interesująca. Dopóki zjawiają się tacy ludzie, dotąd mamy tez świeży powiew nowych pomysłów i zadań, co jest czymś cennym i warto to obserwować, aby potem przekuć co lepsze z nich na trwałe tendencje pomagające w funkcjonowaniu państw wirtualnych cały rok kalendarzowy.

Karol Flibustier

Reklamy

Comments (1) »

V-dziennikarstwo jako posłannictwo?

Dziennikarstwo jest ciekawym fenomenem życia wirtualnego, gdyż zauważalna jest jego rola w funkcjonowaniu państw.  Energiczni i przebojowi redaktorzy znajdują tematy nawet tam, gdzie innym wydaje się, że jest tylko pustka i nic się nie dzieje. Trudnością jest tylko chęć czytelników do… właśnie! Dziennikarstwo w państwach wirtualnych nie jest czymś obojętnym i często odbija się szerokim echem po ziemiach wirtualnych. Dziennikarze bywają szykanowani, zwalczani, prześladowani i … Nie zraża ich to jednak wcale do dalszego działania. Z godnym podziwu uporem ciągną swoje tematy i wywołują często dyskusje ponad wszelkie granice. Czasami można odnieść wrażenie, że sprawują posłannictwo, ale to tylko wrażenie.  Wirtualni dziennikarze są profesjonalistami i jako tacy zwyczajnie nie odpuszczają tematów! Nie jest to żadne posłannictwo, ale normalna robota dziennikarska zgodna z etyką ludzi publicystyki, którzy wolą zabrnąć w ślepy zaułek, niż temat porzucić, czy poniechać go w połowie drogi!

Wymaga to odwagi, a tej w mikronacjach nie brak, więc tym bardziej powinniśmy cenić publicystów, którzy nie zaprzestają pisania i ciągle coś znajdują do opisania, wyeksponowania i dyskusji. A może powinno się to uczcić specjalnym dniem dla v-dziennikarzy?

Reasumując, tytuł tej notatki pyta, czy v-dziennikarstwo to posłannictwo i odpowiedź jest też dana, nie jest. To praca mniej lub bardziej profesjonalna.

Karol Flibustier

10 Komentarzy »

Neverwerld od nowa – jako Stowarzyszona Wspólnota

Dzisiejszego popołudnia, na przedmieściach New London, które de facto od dziś oficjalnie będzie się nazywać Nowym Londynem, doszło do spotkania pomiędzy Skrijatem Wszechsławii – Juanem Samiroviciem, a lokalną elitą, która odpowiedzialna była za zarządzanie wyspą podczas kolejnego i długiego okresu bezprawia na wyspie. Zebrani obradowali długo. Obradowali nad tym, co zrobić dalej i jak ma wyglądać najbliższa przyszłość tego, co po monarchii na wyspie zostało. Po długich godzinach rozmów i ustaleń, spisaną tymczasową konstytucję, która będzie określać stan faktyczny na wyspie opuszczonej przez swoich władców. Oto treść nowej Ustawy Zasadniczej:

Mając na sercu dobro obywateli Neverwerldu, w obliczu kryzysu jaki ich nastał i wobec całkowitego rozpadu państwowości, My – Skrijat Wszechsławii Juan Samirović el-Guevara de Vetonija, z woli narodu Nowalskiego, Morińskiego, Vetogradzkiego, braci Pirackiej i Filibustierskiej, ludów Pustki i Castellomonte, przywódca Zjednoczonej Federacji Mikrosławii, nadajemy wyspie Neverland niniejszą Konstytucje i ogłaszamy co następuje.

1. Państwo
art. 1
Powołujemy do życia Stowarzyszoną Wspólnotę Neverwerldu (SWN), zwaną dalej Wspólnotą Neverwerdu, Wspólnotą lub Neverwerldem, jako kontynuatora i sukcesora państwowości na wyspie Neverland.
art. 2
Głową państwa Stowarzyszonej Wspólnoty Neverwerldu jest Skrijat Wszechsławii – przywódca Zjednoczonej Federacji Mikrosławii.
art. 3
Skrijat Wszechsławii sprawuję władzę nad terytorium Wspólnoty bezpośrednio, lub poprzez mianowanego Lorda Neverwerldu.
art. 4
Wspólnota posiada swoje symbole w postaci flagi i godła, które ustanawiane są osobnym dekretem Skrijata, bądź za jego zgodą – Lorda Neverwerldu.
art. 5
Stolicą Wspólnoty obiera się Nowy Londyn, zaś jej terytorium stanowi wyspa Neverland wraz z nadanymi jej posiadłościami.

2. Prawo i administracja
art. 6
Obywatelom Neverwerldu przysługują wszystkie wolności i obowiązki obywateli Zjednoczonej Mikrosławii, a obywatelstwo Neverwerldu jednoznaczne jest z obywatelstwem Mikrosławii.
art. 7
Obywatelstwo Neverwerldu nadaje Skrijat Wszechsławii.
art. 8
Na terenie Stowarzyszonej Wspólnoty Neverwerldu obowiązują wszystkie prawa Mikrosławii, za wyjątkiem tych, których treść wyłącza taką opcję.
art. 8
Władzę we Wspólnocie może sprawować, za mianowaniem Skrijata Wszechsławii, Lord Neverwerldu, którego:
a) prawami są:
– sprawowanie władzy administracyjnej nad terytorium Neverwerldu
– prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej, zgodnej z racją stanu Zjednoczonej Federacji Mikrosławii
– powoływanie podległych NSV Mikrosławii, jednostek i formacji bojowych
– nadawanie tytułów i odznaczeń
– używanie tytułu Lorda Neverwerldu, Terytorium Stowarzyszonego Zjednoczonej Federacji Mikrosławii
b) obowiązkami są:
– utrzymywanie porządku na podlegającym mu terytorium
– wprowadzanie praw obowiązujących na terenie Mikrosławii we Wspólnocie
– poszanowanie dla Konstytucji Neverwerldu i praw Mikrosławii
– dbanie o rozwój i dobre imię Wspólnoty oraz Zjednoczonej Federacji Mikrosławii
art. 9
Lord Neverwerldu może zostać odwołany tylko poprzez dekret Skrijata Wszechsławii.

3. Siły Zbrojne
art. 10
Siły Zbrojne Wspólnoty podlegają zwierzchnictwu Skrijata Wszechsławii oraz mianowanemu przez niego Głównodowodzącego NSV.
art. 11
Siły Zbrojne Neverwerldu zachowują swoją autonomiczność w sprawach tytulatury i stopni wojskowych.
art. 12
Siły Zbrojne Wspólnoty stanowią nie więcej jak 1/8 sił zbrojnych Federacji i mogą to być jedynie jednostki piechoty.

4. Postanowienie końcowe
art. 13
Wszystkie sprawy, których nie normuje powyższa Konstytucja, rozstrzygane są mocą dekretu Skrijata Wszechsławii, bądź mianowanego przez niego Lorda Neverwerldu. Dekrety wydane przez Lorda Neverwerldu wymagają kontrasygnaty Skrijata Wszechsławii.
art. 14
Wspólnota Neverwerldu zachowuje odrębność w sprawach kultury.
art. 15
Stowarzyszona Wspólnota Neverwerldu ślubuje wierność i wsparcie Zjednoczonej Federacji Mikrosławii.
art. 16
Gwarantem ciągłości państwowej Neverwerldu jest osoba Skrijata Wszechsławii.

Konstytucja ta, to nowe światełko w tunelu mieszkańców wyspy Neverland. Po długich miesiącach bezprawia i braku zainteresowania, mieszkańcy wiedzą, że ktoś się nimi interesuje i będzie dbał o ich interesy. Ta ustawa, to nowy etap na drodze Neverwerldu, który u boku Mikrosławii będzie walczył o odzyskanie dawnej świetności.

9 Komentarzy »

Nowy SG OPM, a ZFM

Wybór nowego Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji wywołał z ZFM ponownie dyskusję nad celowością funkcjonowania tego typu związków w v-świecie.

Warto przypomnieć największy zarzut Mikrosławian dotyczący OPM, które zostało powołane do v-życia jako element polityczny pewnego mocarstwa mikronacyjnego. I nie ma co liczyć na to, aby te pierwsze wrażenie w tak trwałym kadrowo państwie, jak Mikrosławia zanikło kiedykolwiek.

Nie mniej jednak wybór kolejnego szefa tej v-organizacji daje do myślenia, bo w sumie pochodzący z kraju wstrząsanego wieloma niepokojami SG jest obarczony innymi naleciałościami, niż imperialne. Dlatego też nie jest obojętne dla ZFM, kto stoi na czele OPM mimo obojętności wobec wszelkich planów zaangażowania Mikrosławii do tego gremium. Po prostu OPM trwaniem wyrobiło sobie markę i chcąc nie chcąc, również politycy ZFM muszą obserwować przebieg wydarzeń na tamtejszym forum i wyciągać jakieś wnioski. Osoba sekretarza ma w tym przypadku fundamentalne znaczenie, bo cała działalność OPM jest działaniem właśnie jego. Reszta zwyczajnie się nie liczy, lub odbywa się w tle najważniejszej osoby sprawującej tę najwyższą funkcję. I nie jest to żadne zawężenie roli OPM na Pollinie, a zauważalny wymiar praktyczny funkcjonowania organizacji. Dlatego dobrze raczej się stało, że nie jest to osoba cukierkowa, ale autentyczny v-polityk zdolny raczej do działania w trudnych warunkach. W interesie ZFM leży także mocna OPM, bo łatwiej jest współpracować nawet minimalnie, niż walczyć. Czy to jednak da wymiar praktyczny, to też jest zależne od samego sekretarza, bo polityka ZFM wyklucza w tym przypadku wychodzenie na przeciw.

redakcja

Karol Flibustier

5 Komentarzy »

Slavenske Vesti (3)

Ekspedycja Neverwerldzka:
Od piątku, 24 czerwca 2011 roku (III ery), 45 Sbor Specjalny Mikrosławieńskich Sił Zbrojnych, pod dowództwem Daniela Saryoniego, eksploruje terytorium wyspy Neverland – należącej niegdyś do Monarchii Neverwerld. Ekspedycja dotarła już w okolice Diamond City, a w ciągu 24 godzin powinna dotrzeć do dawnej stolicy Monarchii – New London. Celem ekspedycji jest zbadanie sytuacji na terytorium wyspy. W skład grupy badawczej, prócz specjalnego oddziału wojskowego, wchodzi także grupa specjalistów językowych, etnologów i personel medyczny. Na chwilę obecną nie stwierdzono aktywności państwowej. Natknięto się jednak na ludność narodowości Rajńskiej.

Gorzelnia w Śliwowicach Wielkich:
Na zlecenie rządu Zjednoczonej Federacji Mikrosławii, trizondalska Kompania Przemysłowo-Handlowa, rozpocznie niebawem budowę gorzelni w Śliwowicach Wielkich. Gorzelnia powstaje w ramach rządowego programu walki z kryzysem alkoholowym i jest to drugi, po dekrecie Skrijata dotyczącym przydomowego pędzenia bimbru, krokiem w walce z problemem alkoholowym. W walce pomagają także przedstawiciele zagraniczni, przysyłając swój alkohol do Mikrosławii.

Nowi urzędnicy w regionach:
Prawdopodobnie Karol Filibustier i Elly Zapoloy zostaną nowymi Vojvodami, odpowiednio, Nowalskiego Kraju Związkowego i Morińskiego Kraju Związkowego. Osoby te, to aktywne i od dawna obecne w przestrzeni publiczne osoby, które zgłoszone zostały oddolnie do sprawowania opieki nad Krajami Związkowymi Federacji.

Ponadto na forum trwa ożywiona dyskusja o sprawach międzynarodowych, która po długiej przerwie znowu stała się jednym z wiodących tematów w Federacji. Jest to element nowej polityki Skrijata Samirovicia, który obrał sobie za cel ożywienie tej sfery życia Mikrosławii. Nie brak także aktywności lokalnych, związanych z życiem codziennym. Gwar panuje w karczmie „Lene”, spory ruch na plażach, na nabrzeżu oraz w daczach obywateli.

Comments (1) »

Przygotowania do uroczystości rocznicowych

Mikrosławia szykuje się do, zbliżającej się wielkimi krokami, drugiej rocznicy swojego istnienia. Na placu, na którym z reguły odbywają się defilady w Lene, już można zobaczyć formacje ćwiczące marsz oraz służby przygotowujące plac do przyszłotygodniowych uroczystości. Ponadto, odpowiednie służby zajmują sie już porządkowanie stolicy, przygotowywaniem okazyjnych eventów oraz wysyłaniem zaproszeń. Z oficjalnych źródeł wiemy, iż na tegoroczną defiladę zaproszone zostaną kompanie reprezentacyjne innych państw. Będzie zatem ciekawie! Póki co, przedstawiamy zdjęcie kobiet służących w jednostkach NSV- ich formacja będzie otwierać paradę.

3 Komentarze »

Ciekawe wyniki spisu powszechnego w Federacji!

U naszych serdecznych sąsiadów odbył się II Spis Powszechny, którego wyniki napawają zadumą, bo odzwierciedlają stan aktualny potęgi V-światowej Federacji Al-Rajn! O tym informuje szeroko sztandarowy v-publikator Dar Al-Hayat http://sultanat.wordpress.com/2011/06/20/wyniki-ii-powszechnego-spisu-narodowego-w-federacji-al-rajn/

Analiza obszernego dokumentu pozwala na wysunięcie tezy, że Al Rajn daleki jest od v-kryzysu, aczkolwiek nie jest  w Federacji też tak całkiem różowo. Optymizmem napawają dane dotyczące liczby obywateli i struktur społecznych Federacji, ponadto imponująca lista miejscowości tez robi odpowiednie wrażenie na czytelnikach!

agencja sokn

Comments (1) »