Archive for Mikroświat

Życzenia

Dla czytelników SOKN Webress życzenia dobrego wypoczynku Świątecznego oraz wielu dobrych wrażeń w nowym roku 2019!

Reklamy

Leave a comment »

No i co tam panie w mikronacjach

Z reguły duże wydarzenia w realu są w jakiś sposób odzwierciedlane na mikroświecie, ale tym razem nie! Siła v-życia mikronacyjnego przeniosła się z lokalnych działań, na te prowadzone wyłącznie w skali v-nacji. Tym samym ciekawy moment historyczny, gdy w realu toczy się zawzięta bitwa polityczna o lokalność i kontrolę nad nią, w v-świecie nie znalazła odzwierciedlenia. Zupełnie nietypowa sytuacja.

2 Komentarze »

Historia mikronacjami pisana

Obserwacja życia mikronacyjnego na przestrzeni kilkunastu lat pozwala śmiało stwierdzić, że in real niemal kopiuje wydarzenia mikronacyjne 🙂 Czasy Wielkiej Trójki żywo przypominają współczesny problem trzech potęg na jednym półwyspie zwanym kontynentem, a unie bardzo przypominają poczynania państw wirtualnych. Czy in real kopiuje życie mikronacji? No to nie jest wykluczone, bo jednak podąża kilka kroków w tyle za nimi z dynamika wydarzeń. Dlatego warto wziąć pod uwagę aktualny stan życia mikronacyjnego obserwując wydarzenia wokół, bo in real może zupełnie podobnie wyglądać za lat ileś 😉

Leave a comment »

Ciekawostki polityki mikronacyjnej

Tygodnik Luindorski opisuje jak najbardziej realny problem Awary Południowej. Teoretycznie zajęta przez Sarmatów Awara jest miejscem długotrwałego konfliktu zbrojnego w wersji hybrydowej między Dreamlandem, a Sarmacją. Jakby tego było mało, Wandejczycy też mieli swój ciekawy moment wystąpienia na arenie tamtejszego konfliktu. Sprawa statusu tego obszaru mikronacyjnego znalazła się w programie nowych władz dreamlandzkich, o czym możemy przeczytać w Tygodniku Luindorskim.

Leave a comment »

15 lat Księstwa Sarmacji

Od piętnastu lat w świecie polskojęzycznych państw wirtualnych istnieje Księstwo Sarmacji, jedna z wiodących mikronacji (jedynie porównanie z Królestwem Dreamlandu wytrzymuje tu kryteria porównawcze w jakimś stopniu). Wielki sukces aktywności, zorganizowania, szczęścia do kreatywnych obywateli jest niewątpliwym dziełem pierwszego księcia i założyciela Księstwa JKM Piotra Mikołaja (data wstąpienia na tron Sarmacji 25 maja 2002 roku, stąd 15 lecie).

Były obywatel Królestwa Dreamlandu stał się założycielem drugiej wiodącej mikronacji. Jego niepospolitym talentom i zaangażowaniu w położenie trwałych fundamentów wirtualnej państwowości, Księstwo Sarmacji zawdzięcza dzisiaj swoje trwanie i pewną odporność na kryzysy, którym mikroświat też podlega. Do tego Księstwo stało się pewnego typu akumulatorem, czy inkubatorem ratującym i przechowującym cały szereg pożytecznych inicjatyw mikronacyjnych, ba nawet słynie z ratowania całych państwowości wirtualnych (podobnie jak druga z największych i najstarszych państwowości wirtualnych KD). Dalszej kontynuacji i tej swoistej siły przekonania o własnej wartości i tej dumy z narodowości wirtualnej wszystkim Sarmatom życzy redakcja SOKN!

Leave a comment »

W zasadzie to…

Królestwo Nowal uczestniczące w Zjednoczonej Federacji Mikrosławii dotarło bardzo szybko do destrukcyjnego charakteru mikronacji cichej. Nie tworzono w nim skomplikowanych rzeczywistości, a podatność na kryzysy była bardzo nikła. Co ciekawsze, powstał swoisty i wcale nieplanowany izolacjonizm tej nacji wirtualnej, czego efektem była wyjątkowo słaba projekcja poza własne granice narodowe (wirtualne). Dlatego tym dziwniejszy wydaje się wyraźnie zarysowany konflikt z Sarmacją, czego efektem były niespodziewane ataki wobec agencji prasowych tak Nowalu, jak ZFM. Historia była o tyle ciekawa, że istniejący wówczas nieformalny klub Wielkiej Trójki, ewidentnie poczuł się zagrożony działaniami nowego (9-10 lat temu!) państwa wirtualnego. Powstałe w tym czasie inne v-nacje wcale nie pałały zachwytem do sztywnej Wielkiej Trójki, a Nowal, a potem ZFM ewidentnie budował v-świat równoległy. I w zasadzie to… wygrał. Z tamtego klubu tak naprawdę można uznać niezachwiane istnienie tylko jednej v-nacji, sarmackiej. Pozostali członkowie wielkiej Trójki popadli w wielkie kłopoty i ich znaczenie nawet w niektórych momentach stało się marginalne w życiu wirtualnym. A kryzysowa sytuacja trwa nadal i można powiedzieć, że wirtual funkcjonuje w warunkach permanentnego kryzysu.

2 Komentarze »

(Nie)Ciekawy wymiar wojny w Kugarii

Artykuł Posłańca pokazał niepokojący poziom agresji w wojnie w Kugarii. Doszło do sytuacji, że konta obywatelskie zostały dezaktywowane nie przez ich właścicieli. Przy takim wymiarze zaangażowania, los każdego państwa wirtualnego jest zależny od… kaprysu. Nie jest to dobra rekomendacja dla życia wirtualnego niestety.

2 Komentarze »