Archive for Czerwiec, 2017

15 lat Księstwa Sarmacji

Od piętnastu lat w świecie polskojęzycznych państw wirtualnych istnieje Księstwo Sarmacji, jedna z wiodących mikronacji (jedynie porównanie z Królestwem Dreamlandu wytrzymuje tu kryteria porównawcze w jakimś stopniu). Wielki sukces aktywności, zorganizowania, szczęścia do kreatywnych obywateli jest niewątpliwym dziełem pierwszego księcia i założyciela Księstwa JKM Piotra Mikołaja (data wstąpienia na tron Sarmacji 25 maja 2002 roku, stąd 15 lecie).

Były obywatel Królestwa Dreamlandu stał się założycielem drugiej wiodącej mikronacji. Jego niepospolitym talentom i zaangażowaniu w położenie trwałych fundamentów wirtualnej państwowości, Księstwo Sarmacji zawdzięcza dzisiaj swoje trwanie i pewną odporność na kryzysy, którym mikroświat też podlega. Do tego Księstwo stało się pewnego typu akumulatorem, czy inkubatorem ratującym i przechowującym cały szereg pożytecznych inicjatyw mikronacyjnych, ba nawet słynie z ratowania całych państwowości wirtualnych (podobnie jak druga z największych i najstarszych państwowości wirtualnych KD). Dalszej kontynuacji i tej swoistej siły przekonania o własnej wartości i tej dumy z narodowości wirtualnej wszystkim Sarmatom życzy redakcja SOKN!

Leave a comment »