Obywatelstwo partnerskie

Zjednoczona Federacja Mikrosławii z Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu zawarły Traktat o obywatelstwie partnerskim.

Traktat o Obywatelstwie Partnerskim ze Zjednoczoną Federacją Mikrosławii


Trizopolis, 29 lipca 2010

Art.1 [Definicje i wprowadzenie]
1. Niniejsza umowa międzynarodowa traktuje o Projekcie Obywatelstwa Partnerskiego, zwanym dalej Projektem;
2. Przez Państwa Współpracujące w niniejszej umowie rozumieć należy Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu oraz Zjednoczoną Federację Mikrosławii;
3. Przez Rezydenta rozumie się osobę, która posiada Obywatelstwo Partnerskie;
4. Przez Państwo Rezydenckie rozumieć należy jedno z Państw Współpracujących, gdzie Rezydent może korzystać ze swoich praw na podstawie Obywatelstwa Partnerskiego;
5. Przez Państwo Ojczyste rozumieć należy jedno z Państw Współpracujących, gdzie Rezydent posiada zwykłe obywatelstwo tego państwa;
6. Przez Państwo Obce rozumieć należy każde państwo trzecie nie zawierające niniejszej umowy;

Art.2 [Obywatelstwo Partnerskie ogólnie]
1. Państwa Współpracujące wdrażają niniejszy Projekt polegający na utworzeniu Obywatelstwa Partnerskiego, jako środka pośredniego między umową o obywatelstwie podwójnym, a pozostaniem przy obywatelstwie pojedynczym.
2. Obywatelstwo Partnerskie jest akceptowane przez władze Państw Współpracujących.
3. Zadaniem Państw Współpracujących jest umożliwienie wykonywania swoich obowiązków i praw przez osoby posiadające Obywatelstwo Partnerskie bez względu czy Rezydent posiada obywatelstwo konkretnego Państwa Współpracującego, którego władze są zobowiązane do wykonania względem niego konkretnych czynności czy też nie;
4. Rezydenci posiadający Obywatelstwo Partnerskie nie mogą być w żaden sposób pozbawieni praw obywatelskich w Państwie Współpracującym, z którego pochodzą, ani także nie mogą podlegać szykanom władz państwowym z faktu posiadania Obywatelstwa Partnerskiego;

Art.3 [Odpowiedzialność sądowa]
1. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Rezydenckiego to proces odbywa się przed sądem Państwa Rezydenckiego na jego przepisach, przy czym Państwo Ojczyste zobowiązane jest do zapewnienia obrony swojemu obywatelowi, który ma status Rezydenta;
2. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Ojczystego to stosować należy do niego przepisy zobowiązujące w Państwie Ojczystym dla niego;
3. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo w rozumieniu przepisów obydwu Państw Współpracujących proces odbywa się w Państwie Ojczystym na podstawie jego przepisów, przy czym organy prokuratorskie obydwu Państw Współpracujących mają obowiązek razem współdziałać.
4. Jeżeli Rezydent popełni przestępstwo poza granicami państwa i jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Obcego to obowiązkiem obydwu Państw Współpracujących jest zapewnić mu obronę prawną podczas procesu o ile o to wniesie.

Art.4 [Uprawnienia Rezydenta]
1. Uprawnienia Rezydenta w Państwie Ojczystym są niezależne od posiadanego Obywatelstwa Partnerskiego i regulowane są przez ustawy Państwa Ojczystego, przy czym ustawy te nie mogą rozróżniać praw dla Rezydentów i zwykłych obywateli względem obywatelstwa obowiązującego w danym kraju;
2. Uprawnienia Rezydenta ze Zjednoczonej Federacji Mikrosławii względem Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu dotyczą:
a) Pracy w administracji państwowej i samorządowej poza funkcjami :
1. obsadzanymi w wyborach,
2. we władzy sądowniczej,
3. związanymi z dyplomacją i obronnością Państwa Rezydenckiego
b) Prawa do udziału i głosowania w parlamencie przeznaczonym dla wszystkich obywateli;
c) Prawa do korzystania ze wszystkich ulg i pomocy finansowych przysługującym zwykłemu obywatelowi Rzeczpospolitej;
3. Uprawnienia Rezydenta z Rzeczpospolitej Trizondalu i Slavinii względem Zjednoczonej Federacji Mikrosławii dotyczą:
a) Pracy w administracji państwowej i samorządowej poza funkcjami:
1. Skrijata Wszechsławii,
2. związanymi z dyplomacją i obronnością Państwa Rezydenckiego;
b) Prawa do udziału i głosowania w parlamencie przeznaczonym dla wszystkich obywateli;
c) Prawa do korzystania ze wszystkich ulg i pomocy finansowych przysługujących zwykłemu obywatelowi Rzeczpospolitej;
4. Jeśli w czasie trwania niniejszego Projektu jedno z Państw Współpracujących zmieni struktury organizacji państwowej tworząc nowe organy to Komisja Nadająca decyduje, czy Rezydentom mają przysługiwać prawa do działania w tych organach, jeśli prawa te nie wynikają bezpośrednio z niniejszej umowy;

Art.5 [Obowiązki i zakazy względem Rezydenta]
1. Rezydent ma obowiązek:
a) aktywnego działania na rzecz Państwa Rezydenckiego;
b) podtrzymywania współpracy między Państwami Współpracującymi;
c) w przypadku konfliktu zbrojnego, w którym stroną przeciwną nie jest jedno z Państw Współpracujących brać udział w obronie Państwa Rezydenckiego, jednak za zgodą władz wojskowych Państwa Ojczystego;
2. Rezydent nie może:
a) pracować w wywiadzie Państwa Rezydenckiego oraz na terenie Państwa Rezydenckiego w wywiadzie Państwa Ojczystego;
b) być czynnym członkiem służb wojskowych Państwa Rezydenckiego bez zgody administracji wojskowej Państwa Ojczystego;
c) reprezentować Państwa Rezydenckiego w jakiejkolwiek sprawie międzynarodowej względem dyplomacji lub sądownictwa chyba, że w przypadku drugim za zgodą sądu odpowiedniego Państwa Ojczystego;

Art.6 [Komisja Nadająca]
1. Komisja Nadająca jest jedynym organem nadającym i odbierającym Obywatelstwo Partnerskie Rezydentom;
2. Komisja Nadająca składa się z:
a) 2 przedstawicieli Państw Współpracujących, przy czym jednego deleguje najwyższy organ wykonawczy tegoż państwa, a drugi wybierany jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
b) Obserwatorów, którzy przyglądają się pracą Komisji Nadającej, jednak nie posiadają w niej prawa do brania udziału w głosowaniach, a którymi to może być każdy funkcjonariusz władzy państwowej jednego z Państw Współpracujących;
3. Komisja Nadająca podejmuje decyzje wspólnie przez głosowanie, przy czym obrady względem obywateli Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu prowadzi jawnie na forum tegoż Państwa Współpracującego, zaś obrady względem obywateli Zjednoczonej Federacji Mikrosławii na forum tegoż Państwa Współpracującego;
4. Komisja Nadająca:
a) Nadaje Obywatelstwo Partnerskie;
b) Odbiera Obywatelstwo Partnerskie;
c) Reguluje sprawy uprawnień i obowiązków Rezydentów, o których nie wspomina niniejsza ustawa, a są konieczne dla sprawnego działania Projektu;
5. Decyzję podjętą przez Komisję Nadającą unieważnić może tylko sąd Państwa Ojczystego Rezydenta, który taki wniosek wniósł;
6. Postanowienia Komisji Nadającej publikuje się w dziennikach praw Państw Współpracujących;
7. Głosowania i obrady w Komisji Nadającej prowadzi osoba wnosząca sprawę, z pośród członków tejże Komisji.

Art.7 [Nadanie i odebranie Obywatelstwa Partnerskiego]
1. Obywatelstwo Partnerskie może dostać jedynie osoba, która:
a) Wykazuje znajomość podstawową informacji o Państwie Rezydenckim;
b) Posiada obywatelstwo przynajmniej jednego z Państw Współpracujących, tj. Państwa Ojczystego;
c) Mieszka na terenie przyszłego Państwa Rezydenckiego min. 30 dni
2. W celu otrzymania Obywatelstwa Partnerskiego należy złożyć wniosek na forum Komisji Nadającej zawierający:
a) Imię i nazwisko w Państwie Ojczystym;
b) Akt nadania obywatelstwa lub poświadczenie 2 obywateli Państwa Ojczystego lub organu nadającego;
c) Datę pierwszej wiadomości na forum przyszłego Państwa Rezydenckiego;
d) Zaświadczenie o sprawowanych funkcjach w Państwie Ojczystym;
e) Uzasadnienie wniosku min. na 5 zdań;
3. Obywatelstwo Partnerskie może zostać odebrane osobie, która:
a) Przestała być aktywna na forum Państwa Rezydenckiego;
b) Obraża Państwo Rezydenckiego;
c) Jest nieaktywna w obydwu Państwach Współpracujących

4. Obywatelstwo Partnerskie odebrać Komisja Nadająca w ciągu 7 din musi osobie, która:
a) straciła obywatelstwo Państwa Ojczystego;
b) zrzekła się Obywatelstwa Partnerskiego;
c) została skazana wyrokiem sądu za próbę zamachu stanu względem Państwa Rezydenckiego;

Art.8 [Suwerenność członków projektu]
1. Pomimo niniejszej umowy Państwa Współpracujące są wciąż w pełni suwerenne i niepodległe mogąc wypowiedzieć umowę w każdej chwili jej obowiązywania
2. Okres wypowiedzenia umowy trwa 3 dni;
3. Gdy zakończy się okres wypowiedzenia umowy wszyscy Rezydenci tracą swoje uprawnienia w Państwach Rezydenckich;
4. Państwo Współpracujące może zastrzec w drodze ustawy specjalne dodatkowe obostrzenia względem praw i obowiązków Rezydenta lub znieść te zawarte w umowie.

Art.9 [Przepisy końcowe]
1. Z chwilą wejścia w życie umowy:
a) Władze administracyjne Państw Współpracujących zobowiązane są do utworzenia działów na forach państwowych dla Komisji Nadających;
b) Władze Państw Współpracujących zobowiązane są do wyboru członków Komisji Nadającej;
c) Władze Państw Współpracujących zobowiązane są do innych czynności w celu wdrożenia niniejszej umowy.

(-)Adrian Trydencki,

Członek główny Kolegium Wykonawczego

(-) Daniel Saryoni,
Przedstawiciel Skrijata Wszechsławii

Dokument ten w praktyce pozwala na wzajemne przenikanie się stron, co jest korzystne dla nich, gdyż nowe idee wyniesione z tych wzajemnych pielgrzymek mają niebagatelny wpływ na życie obu państw wirtualnych.

Reklamy

1 Response so far »


Comment RSS · TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: