Traktaty zawarte w ostatnich dniach przez ZFM

W dniu 30 maja 2010 roku

Wysokie Układające się Strony:

Daniel Maksymilian von Schwarz – Saryoni, Skrijat Wszechsławii, w imieniu własnym oraz Federacji Mikrosławii

oraz

Azariasz Dmowski y Potocki, Prezydent RSiT, w imieniu własnym oraz Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu

zawierają w najlepszej wierze niniejszy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

Art. 3.

1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa przyjmującego.

3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2 (2).

Art. 4.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

2. Wysokie Układające się Strony podejmą w szczególności współpracę na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej, w miarę możliwości i wewnętrznego rozwoju.

Art. 5.

1. Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.
Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich Układających się Stron.

(-) Daniel Saryoni, Skrijat Wszechsławii

(-) Jan Azariasz Dmowski y Potocki, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu

———————————————————————————————

Niepublikowany dotąd traktat z pracy poprzedniego rządcy ZFM

Traktat o wzajemnym uznaniu zawarty między,
Rzeczypospolitą Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy
reprezentowaną przez osobę Króla Augusta IV,
a Zjednoczoną federacją Mikrosławii reprezentowaną przez osobę Skrijata – Juana Samir el-Guevary de Vetonia

I. Postanowienia Ogólne
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2.Strony wyrzekają się agresji wobec siebie, ustanawiają wzajemne
stosunki dyplomatyczne, oraz zobowiązują się wszystkie problemy
rozstrzygać drogą dyplomatyczną.

II. Ambasadorzy
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela
obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na
ambasadora.
2. Interesy jednej Strony na terenie, który należy do władz Strony
drugiej reprezentuje Ambasador.
3. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego.
4. Immunitet pozwala im na niepodleganie jurysdykcji karnej.
5. Ambasador immunitetu może się zrzec, albo zostać go pozbawiony przez
odpowiednie organy w państwie z którego pochodzi.

III. Współpraca.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do
podejmowania działań; zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Obie strony mają prawo do wprowadzenia aneksów do powyższego traktatu po uzgodnieniu i zgodzie obu stron.

(-) Skrijat Wszechsławii Juan Samir el-Guevara de Vetonia

(-) JKM August IV
Król wirtualnego Królestwa Polskiego
Wielki Książę Litwy
Książę Prus

Reklamy

1 Response so far »

  1. 1

    Daniel Saryoni said,

    Traktat z RON był zawarty w sierpniu 2009 i podpisany przez Juana, ale dopiero teraz go znalazłem i dodałem do Dziennika Ustaw w dziale Traktaty. 🙂


Comment RSS · TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: