Umocowanie prawne Konfederacji Państw Zachodnich

Uchwalona została Karta Założycielska i czeka tylko do podpisu przez członków Rady Zachodniej, jej treść poniżej, a sama idea Konfederacji jest opisana w Karcie:

Karta Założycielska Konfederacji Państw Zachodnich

Społeczność międzynarodowa, by zjednoczyć swe wysiłki mające na celu wspólne i pokojowe współistnienie, skupiona wokół Królestwa Nowal, postanawia co następuje:

I – Informacje ogólne

art. 1
Powołuje się grupę państw stowarzyszonych w Konfederacji Państw Zachodnich ( w skrócie KPZ), której celami są:
– integrowanie państw v-świata
– wspólne prowadzenie inicjatyw i rozwój państw
– wprowadzanie młodych i nowych v-nacji do mikroświata

art. 2
Grupie tej przewodzi Kanclerz wybierany na trzymiesięczną kadencje spośród kandydatów zgłoszonych z Państw-Członków.

art. 3
Organem zarządzającym KPZ jest Rada Zachodnia.

art. 4
Przebywanie w szeregach konfederacji jest dobrowolne i Państwo-Członek w każdej chwili może je opuścić.

II – Kanclerz KPZ

art. 5
Kanclerzem Konfederacji Państw Zachodnich zostaje przedstawiciel Państwa-Członka wybrany zwykłą większością głosów w wyborach.

art. 6
Kadencja kanclerza trwa 3 realne miesiące.

art. 7
Do zadań Kanclerza należą:
– prowadzenie obrad Rady Zachodniej
– reprezentowanie KPZ poza nią
– kontrola i weryfikacja stosowania się Panstw-Członków KPZ do ustaleń Rady Zachodniej

III – Rada Zachodnia

art. 8
Organem uchwałodawczym konfederacji jest Rada Zachodnia, z siedzibą w Lene (Królestwo Nowal).

art. 9
Obrady Rady Zachodniej odbywają się pod przewodnictwem Kanclerza KPZ.

art. 10
W obradach Rady Zachodniej udział bierze 1 przedstawiciel każdego Państwa-Członka.

art. 11
Rada Zachodnia ma prawo do tworzenia uchwał i zarządzeń, które muszą przejść zwykłą większością głosów przez głosowanie w radzie.

art. 12
Rada Zachodnia ma prawo do tworzenia innych organów pomocniczych, wybierania osób im przewodniczącym, oraz do zajmowania stanowisk w różnych sprawach.

IV – Czlonkowie KPZ

art. 13
Członkiem Konfederacji Państw Zachodnich może zostać każda v-nacja, której okres aktywnego trwania przekracza 2 tygodnie i która złoży wniosek o członkostwo do Rady Zachodniej.

art. 14
Państwo-Członek ma prawo:
– do wystawienia swojego reprezentanta do Rady Zachodniej
– zgłaszania własnych inicjatyw

art. 15

Obywatele państw członkowskich mają prawo do:
– swobodnego przemieszczania się po terytoriach państw należących do konfederacji
– edukacji na uczelniach Państw-Członków
– uczestniczenia w życiu państw należących do konfederacji

art. 16
Państwo-Członek aby opuścić szeregi grupy winno złożyć odpowiedni wniosek Radzie Zachodniej na 24h przed wystąpieniem. Równocześnie z opuszczeniem KPZ wygasają wszystkie prawa zarówno panstwa jak i jego obywateli.

Postanowienia końcowe

art. 17
Karta Założycielska Konfederacji Państw Zachodnich jest podstawą funkcjonowania grupy.

art. 18
Miejscem przechowywania Karty jest Królestwo Nowal.

art. 19
Zmiana Karty Założycielskiej wymaga 2/3 głosów w Radzie Zachodniej.

art. 20
Karta Założycielska wchodzi w życie w momencie ustanowienia jej 2/3 głosów w Radzie Zachodniej, oraz podpisania jej przez I Kanclerza

Reklamy

Komentarze 4 so far »

 1. 1

  Fisher said,

  Kto ostatecznie wchodzi w sklad KPZ?

 2. 2

  sokn said,

  Królestwo Skarlandu, Federacja Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy, Federacja Królestwa Nowal czyli trzy v-państwa aktywne w wirtualu

 3. 3

  Pel "Mglisty Puma" Nander said,

  Siem. adres strony KPZ pliz. 😀

 4. 4

  sokn said,

  KPZ osadzone jest na forum nowalskim i tam odbywa się jego funkcjonowanie. http://www.nowal.fora.pl/konfederacja-panstw-zachodnich,53/


Comment RSS · TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: