Expose kanclerza – elekta Łaskiego

[Styl działania Gabinetu]

Gabinet pod moim przewodnictwem kieruje się hasłem „Przede wszystkim dla ludzi”. Wszelkie działania podjęte przez Rząd Jego Książęcej Mości są i będą poddawane ocenie skutków społecznych. Rząd aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym. Poprzez typowanie poszczególnych ministrów do oceny w imieniu Rządu ustaw ludzie czują, że Rządowi nie są obojętne ich losy. Już w poprzednim gabinecie udało zlikwidować zły nawyk, który polegał na jakimkolwiek braku zaangażowania Rady Ministrów w pracę Izb Sejmu.

Rząd pod moim przewodnictwem to przede wszystkim gabinet różnych osobowości dobranych nie z klucza partyjnego, ale w oparciu o kompetencje. W trakcie negocjacji koalicyjnych wyraźnie odrzuciłem podział stanowisk w zamian za koalicję. Nie będę również bał się odwoływać niekompetentnych ministrów, nawet kosztem utraty stanowiska Kanclerza.

Ministrowie otrzymali duże pole manewru, które mogą — lub nie — wykorzystać. Nie wyobrażam sobie, bym musiał każdemu ministrowi nakreślać w 100% jego działania. Stąd też wszyscy ministrowie zostali poproszeni o przygotowanie propozycji założeń do exposé.

Rzeczą która zwykle kuleje jest informacja o działaniach. Przyznam, że postaram się ją poprawić, ale nie kosztem faktycznej pracy. Były w Sarmacji rządy, w których to informacja stała ponad pracą bieżącą, co być może stawiało te rządy na piedestale, ale nie o to w rządzie chodzi.

Polityka Zatrudnienia – Służba Cywilna

Zmiany przeprowadzane są systematycznie. Zaczęliśmy od uporządkowania wydatków oraz stworzenia przejrzystego i dającego się zaplanować systemu wypłat. Pierwszym krokiem w zmianie polityki kadrowej była zmiana tak zwanej drabinki kadrowej. Została ona powiększona o podsekretarzy stanu, którzy zapłatę otrzymają tylko i wyłącznie za wykonaną pracę. Planujemy również wdrożyć system o nazwie „Rządowe Zasoby Kadrowe”.

Założenie rządu pod moim przewodnictwem jest proste — jeśli ktoś będzie chciał coś zrobić dla Państwa, my to umożliwimy. Nawet kosztem większych wydatków budżetowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanął Michael v-hr. von Lichtenstein
Pod jego przewodnictwem Księstwo Sarmacji będzie rozwijać współpracę ze strategicznymi partnerami zarówno w stosunkach bilateralnych, jak i trójstronnych. Zapowiadamy powrót do koncepcji dialogu ze wszystkimi aktywnie działającymi państwami. Będziemy kontynuować koncepcję współpracy aktywnych państw w ramach Organizacji Polskich Mikronacji wraz ze wsparciem jej reform. Przyłączymy się również do organizacji Święta OPM. Wprowadzony zostanie nowy tryb szkolenia i klasyfikowania pracowników służby dyplomatycznej Księstwa Sarmacji. Zwiększymy liczby inicjatyw międzynarodowych.

Ministerstwo Samorządu Terytorialnego
Na czele Ministerstwa Samorządu Terytorialnego stanął Jakub hr. Bakonyi. Jego zadaniem na tę kadencję będzie kontynuacja procesu wszechstronnego ulepszania modelu rankingu miejscowości i jego regularne publikowanie. Powstanie również ranking prowincji i krajów Korony. Zlikwidowany zostanie wakat na stanowisku Dyrektora Systemu Opieki Sarmackiej.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego
Na czele Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego stanął Henryk K. v-hr. von Thorn-Leszczyński Priorytetem Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego obecnej kadencji będzie
kwestia promocji Księstwa Sarmacji. Mając do czynienia z postępującą depopulacją rząd ma obowiązek przedsięwziąć odpowiednie środki. Dlatego cała Rada Ministrów będzie zaangażowana w działania mające na celu wypracowanie kompleksowego planu promocji Księstwa i wprowadzenia go w życie. Należy połączyć siły oraz zaangażować jak najwięcej osób mających doświadczenie w marketingu i promocji. Stworzona zostanie nieformalna rada mędrców skupiająca autorytety i specjalistów sarmackich w tej dziedzinie. Elementem tej polityki jest wzięcie pod skrzydła ministerstwa Instytutu im. Piotra diuka Kościńskiego.

Do kierowania Sarmacką Antologią Zabytków skierowany został samodzielny urzędnik. Inną ważką kwestią, nad którą pochyli się ministerstwo, jest problem oświaty. Kontynuowany będzie rozwój Instytutu Edukacji Sarmackiej jako przyczółka kształcącego nowych poddanych Jego Książęcej Mości. Ministerstwo zdaje sobie również sprawę z konieczności ciągłego rozwoju idei edukacji wirtualnej, dlatego zainicjowana będzie dyskusja nt. możliwości rozwoju oświaty w mikroświecie, zwłaszcza w kontekście szkolnictwa wyższego.
Minister kontynuować będzie prace jego poprzedników nad sarmacką geografią. Niedawno wspomniano o potrzebie zorganizowania czegoś na kształt panelu dyskusyjnego na ten temat. Dlatego też Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego rozpocznie zbieranie niezbędnych danych
dotyczących szeroko pojętych zagadnień geograficznych, zwłaszcza regionalnej geografii fizycznej, będących przyczynkiem do późniejszego ich sklasyfikowania i omówienia.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego kojarzone jest z organizacją różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym czy sportowym. Minister stoi na stanowisku, iż maksymalną efektywność i efektowność osiągają jedynie inicjatywy oddolne, będące wyrazem konieczności zaspokajania żywotnych potrzeb społeczeństwa. Dlatego szczególny nacisk położony zostanie na program wspomagania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego prywatnych przedsięwzięć. Niemniej jednak ministerstwo nie zaniecha organizacji własnych imprez kulturalnych o różnorakim profilu.

Konkludując, w obecnej kadencji do priorytetów resortu należeć będą promocja, edukacja i geografia sarmacka, ze szczególnym naciskiem na tę pierwszą.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki
Na czele Ministerstwa Finansów i Gospodarki stanął Jan bar. via Teutończyk.

Założenia jego pracy są następujące:
1. Reforma walutowa — inaczej mówiąc dewaluacja liberta, w skali 1:100, bez zmiany nazwy waluty
2. Rewizja — uproszczenie branż produkcyjnych i redukcja liczby towarów w systemie produkcyjnym tak, aby system był prostszy, co przyczyni się do jego większej atrakcyjności dla mieszkańców. Likwidacja towarów nastąpi za odszkodowaniem wypłaconym z budżetu, a pieniądze pozyskane przez przedsiębiorców znajdą zastosowanie w dostosowaniu do wprowadzonych nowinek i umożliwią otworzenie nowych miejsc produkcyjnych. Będzie to szczególnie ważne, gdy nowy system zostanie ponownie uruchomiony.
3. Podatki — uważamy za słuszny i konieczny obecnie obowiązujący podatek od przychodów finansowych. Zamierzamy wprowadzić podatek od produkcji w systemie gospodarczym. Innych podatków nie popieramy, w szczególności jeśli chodzi o podatek od posiadanego majątku.

Za najistotniejsze Minister Finansów i Gospodarki uważa punkty 1 i 3. Reforma walutowa
będzie dosyć łatwa do wprowadzenia z punktu widzenia technicznego. Natomiast punkt 3 będzie wymagał większej ilości czasu, trzeba będzie go bowiem dosyć dokładnie przeanalizować.

Urząd Rady Ministrów

Szefem Urzędu Rady Ministrów został JKW Piotr Mikołaj. Jest to nowa instytucja w ramach Rządu Jego Książęcej Mości zawierająca w sobie kompetencje dotychczasowych redaktora Biuletynu Informacji Publicznej, Strażnika Kluczy, redaktora Dziennika Praw i innych instytucji centralnych. Wierzę, iż ten apolityczny urząd zadba o porządek w Księstwie Sarmacji.

Urząd Rady Ministrów w najbliższym kadencji zamierza między innymi:
1) wdrożyć system obsługi orderów i odznaczeń uwzględniający daty nadań oraz opisy orderów i odznaczeń
2) zapewnić autoryzowany system płatności Korony na rzecz jej pracowników i beneficjentów
3) uzupełnić BIP o m.in. instrukcje forum, czata i listy dyskusyjnej
4) wdrożyć w BIP wyszukiwarkę oraz wykaz obowiązujących procedur
5) ukończyć przy wydatnej pomocy PASI system transportu oraz zatrudniania pracowników w Syriuszu
6) wdrożyć system rejestracji i zarządzania pojazdami
7) opracować i wdrożyć system krótkich depesz na stronie głównej („z ostatniej chwili”)
8.) sporządzić nowy, lepszy katalog instytucji sarmackich

Brama Sarmacka
Na czele Bramy Sarmackiej stoi Karolina Sobieszek. Redaktor naczelna została zobowiązana w obecnej kadencji do przedstawiania comiesięcznych raportów z prac Bramy Sarmackiej, co zagwarantuje jawność i przejrzystość działania tej państwowej instytucji.

Kolejno omawiając treść expose, trzeba zauważyć nowe podejście do zasad współpracy zagranicznej, gdyż Sarmacja ewidentnie zaczyna dostrzegać, że działające wciąż v-państwa trzeba wspierać w jakiś sposób, żeby nie zostać samotnym w v-świecie (wbrew pozorom jest to wcale realna groźba, gdyż nowy nabytek jest niemal niezauważalny)!

Zachęta dla działaczy regionalnych Sarmacji, czyli rankingi miejscowości, to chyba całkiem niezły pomysł na aktywizację środowisk lokalnych, gdyż w tak wielkim v-państwie musi istnieć polityka regionalna, bo miejsca w centrum są jednak z natury rzeczy limitowane. Promocja, to zadanie także związane z poprzednim tematem, ale też bolączka mikronacyjna, bo dopływ świeżych mieszkańców jest niezbędny. W tym temacie ważną role pełni też ochrona dziedzictwa kulturalnego Sarmacji, element niezwykle istotny dla ciągłości istnienia i tradycji księstwa. Popularność Księstwa bez wątpienia podnoszą atrakcyjne imprezy, co kanclerz elekt ujął w osobnym punkcie omówienia zadań ministerstwa dziedzictwa narodowego.

Finanse i gospodarka, to akurat tradycyjna troska sarmacka, gdyż skomplikowane systemy i zasady funkcjonowania gospodarki wirtualnej, to chyba specjalność tego kraju. Zauważalnym trendem ostatnich czasów, to kwestia podatków, czyli sposoby kształtowania dochodów budżetu centralnego.

Wreszcie nowość, czyli Urząd Rady Ministrów z szefem księciem Piotrem Mikołajem porządkujący sprawy formalne księstwa.

Brama Sarmacka jako ostatni punkt expose nie zajmuje jakiś szczególnych zagadnień, aczkolwiek troska o jawność i przejrzystość działania jest zrozumiała w sytuacji pełnienia roli głównej tuby publicystycznej Sarmacji.

Reklamy

Komentarze 2 so far »

  1. 1

    Yaraeh said,

    Autor popisuje się brakiem elementarnej wiedzy na temat działania Księstwa Sarmacji. Śmieszne to i przykre zarazem.

  2. 2

    sokn said,

    A może Szacowny Pan powiedziałby coś konkretnego, bo to, że niesarmata niemal nic nie wie o tym v-kraju, to chyba oczywista oczywistość, gdyż tam białe na pewno nie jest białe, ani czarne nie jest czarnym, o czym nikogo przekonywać nie trzeba 😉


Comment RSS · TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: